Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1436 · Visa fulltext
Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.3, bet. 1996/97:SkU1, rskr. 1996/97:91