Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1436 · Visa register
Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1996-12-12
Ikraft: 1997-01-01
Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Kristianstads län eller Skattemyndigheten i Malmöhus län skall efter utgången av år 1996 i stället gälla Skattemyndigheten i Skåne län.