Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:689 · Visa fulltext
Lag (1992:689) om premiegrundande allemanssparande
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:92, 1991/92:FiU21, rskr 1991/92:339
Upphävd: 1995-07-01
Ändring, SFS 1992:1325
Rubrik: Lag (1992:1325) om ändring i lagen (1992:689) om pensions- anknutet premiegrundande allemanssparande
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 1992-12-29
Förarbeten: Prop.1992/93:133, bet. 1992/93:FiU9, rskr 1992/93:135
Ändring, SFS 1993:175
Rubrik: Lag (1993:175) om ändring i lagen (1992:689) om pensionsanknutet premiegrundande allemanssparande
Omfattning: upph. 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1993-04-15
Förarbeten: Prop. 1992/93:149, bet. 1992/93:FiU12, rskr 1992/93:240