Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:931 · Visa fulltext
Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1188
Rubrik: Förordning (1993:1188) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1995:769
Rubrik: Förordning (1995:769) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:288
Rubrik: Förordning (2001:288) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2003:283
Rubrik: Förordning (2003:283) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2005:124
Rubrik: Förordning (2005:124) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-05-01
Ändring, SFS 2008:394
Rubrik: Förordning (2008:394) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:675
Rubrik: Förordning (2011:675) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:292
Rubrik: Förordning (2015:292) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2021:1327
Rubrik: Förordning (2021:1327) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
Omfattning: nuvarande 12, 13 §§ betecknas 14, 15 §§; ändr. 3, 5, 8, 10 §§; nya 1 a, 12, 13 §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.