Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:482 · Visa fulltext
Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:354
Rubrik: Lag (1992:354) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1999:307
Rubrik: Lag (1999:307) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176