Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:336 · Visa fulltext
Lag (1991:336) om vissa dryckesförpackningar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:71, 1990/91:JoU21, rskr 1990/91:251
Upphävd: 2006-01-01
Ändring, SFS 1993:418
Rubrik: Lag (1993:418) om ändring i lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:180, 1992/93:JoU14, rskr. 1992/93:344
Ändring, SFS 2003:1188
Omfattning: upph.