Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1933 · Visa fulltext
Förordning (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:56, 1991/92:BoU9, rskr 1991/92:75
Upphävd: 2002-01-04 överg.best.
Ändring, SFS 1992:77
Rubrik: Förordning (1992:77) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1992-03-01
Ändring, SFS 1992:420
Rubrik: Förordning (1992:420) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 8, 10, 15 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr 1991/92:BoU16, rskr 1991/92:203
Ändring, SFS 1992:988
Rubrik: Förordning (1992:988) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1992-11-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:150 (bil.I:5 s.72), 1991/92:BoU23, rskr 1991/92:343
Ändring, SFS 1993:85
Rubrik: Förordning (1993:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU9, rskr. 1992/93:76
Ändring, SFS 1993:164
Rubrik: Förordning (1993:164) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-04-15
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU10, rskr. 1992/93:206
Ändring, SFS 1993:412
Rubrik: Förordning (1993:412) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 19, 20, 29 §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1119
Rubrik: Förordning (1993:1119) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1589
Rubrik: Förordning (1993:1589) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 17, 26 §§; ny 23 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:76, bet. 1993/94:BoU6, rskr. 1993/94:115
Ändring, SFS 1994:85
Rubrik: Förordning (1994:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 16 §; omtryck
Ikraft: 1994-05-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:8, bet. 1993/94:BoU3, rskr. 1993/94:40
Ändring, SFS 1994:825
Rubrik: Förordning (1994:825) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:1997
Rubrik: Förordning (1994:1997) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:398
Rubrik: Förordning (1995:398) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 13, 17 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§
Ikraft: 1995-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:602
Rubrik: Förordning (1995:602) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 bil.13 s.182, bet. 1994/95:BoU13, rskr. 1994/95:311
Ändring, SFS 1995:958
Rubrik: Förordning (1995:958) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:150 (bil.12 s.14), bet. 1994/95:BoU22, rskr. 1994/95:428
Ändring, SFS 1996:348
Rubrik: Förordning (1996:348) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996-06-15
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:227
Ändring, SFS 1996:1505
Rubrik: Förordning (1996:1505) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ny 23 b §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:BoU1, rskr. 1996/97:92
Ändring, SFS 1997:428
Rubrik: Förordning (1997:428) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 13, 20, 23, 26 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:641
Rubrik: Förordning (1997:641) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ny 18 a §
Ikraft: 1997-07-22 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:672
Rubrik: Förordning (1998:672) om ändring i förordningen (1991:1933)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306
Ändring, SFS 1998:1163
Rubrik: Förordning (1998:1163) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1640
Rubrik: Förordning (1998:1640) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 23 b §; ändr. 17 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1, bet. 1998/99:BoU1, rskr. 1998/99:59
Ändring, SFS 2001:1058
Rubrik: Förordning (2001:1058) om upphävande av förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph.