Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1933 · Visa fulltext
Förordning (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:56, 1991/92:BoU9, rskr 1991/92:75
Upphävd: 2002-01-04 överg.best.
Ändring, SFS 1992:77
Rubrik: Förordning (1992:77) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1992-03-01
Ändring, SFS 1992:420
Rubrik: Förordning (1992:420) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 8, 10, 15 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr 1991/92:BoU16, rskr 1991/92:203
Ändring, SFS 1992:988
Rubrik: Förordning (1992:988) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1992-11-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:150 (bil.I:5 s.72), 1991/92:BoU23, rskr 1991/92:343
Ändring, SFS 1993:85
Rubrik: Förordning (1993:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU9, rskr. 1992/93:76
Ändring, SFS 1993:164
Rubrik: Förordning (1993:164) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-04-15
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU10, rskr. 1992/93:206
Ändring, SFS 1993:412
Rubrik: Förordning (1993:412) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 19, 20, 29 §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1119
Rubrik: Förordning (1993:1119) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1589
Rubrik: Förordning (1993:1589) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 17, 26 §§; ny 23 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:76, bet. 1993/94:BoU6, rskr. 1993/94:115
Ändring, SFS 1994:85
Rubrik: Förordning (1994:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 16 §; omtryck
Ikraft: 1994-05-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:8, bet. 1993/94:BoU3, rskr. 1993/94:40
Ändring, SFS 1994:825
Rubrik: Förordning (1994:825) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:1997
Rubrik: Förordning (1994:1997) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:398
Rubrik: Förordning (1995:398) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 13, 17 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§
Ikraft: 1995-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:602
Rubrik: Förordning (1995:602) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 bil.13 s.182, bet. 1994/95:BoU13, rskr. 1994/95:311
Ändring, SFS 1995:958
Rubrik: Förordning (1995:958) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:150 (bil.12 s.14), bet. 1994/95:BoU22, rskr. 1994/95:428
Ändring, SFS 1996:348
Rubrik: Förordning (1996:348) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996-06-15
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:227
Ändring, SFS 1996:1505
Rubrik: Förordning (1996:1505) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ny 23 b §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:BoU1, rskr. 1996/97:92
Ändring, SFS 1997:428
Rubrik: Förordning (1997:428) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 13, 20, 23, 26 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:641
Rubrik: Förordning (1997:641) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ny 18 a §
Ikraft: 1997-07-22 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:672
Rubrik: Förordning (1998:672) om ändring i förordningen (1991:1933)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306
Ändring, SFS 1998:1163
Rubrik: Förordning (1998:1163) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1640
Rubrik: Förordning (1998:1640) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 23 b §; ändr. 17 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1, bet. 1998/99:BoU1, rskr. 1998/99:59
Ändring, SFS 2001:1058
Rubrik: Förordning (2001:1058) om upphävande av förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph.