Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1 · Visa fulltext
Statens provningsanstalts Kungörelse (1991:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991
Departement: Statens provningsanstalt
Ikraft: 1991-01-01
Tidsbegränsad: 1992-01-01