Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:893 · Visa fulltext
Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1990:1
Ändring, SFS 1990:1037
Rubrik: Förordning (1990:1037) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 13-16, 18 §§
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:818
Rubrik: Förordning (1991:818) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1477
Rubrik: Förordning (1991:1477) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 22, 28, 29, 30 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:299
Rubrik: Förordning (1992:299) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1994:431
Rubrik: Förordning (1994:431) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: nya 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:1081
Rubrik: Förordning (1994:1081) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:978
Rubrik: Förordning (1995:978) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-08-01
Ändring, SFS 1996:279
Rubrik: Förordning (1996:279) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:917
Rubrik: Förordning (1996:917) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1996:1451
Rubrik: Förordning (1996:1451) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Ändring, SFS 1997:732
Rubrik: Förordning (1997:732) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:635
Rubrik: Förordning (1998:635) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 26 §§; ny 19 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1159
Rubrik: Förordning (1999:1159) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:255
Rubrik: Förordning (2000:255) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelser om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-06-01
Ändring, SFS 2000:682
Rubrik: Förordning (2000:682) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2001:7
Rubrik: Förordning (2001:7) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ny 25 b §, rubr. närmast före 25 b §
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2003:237
Rubrik: Förordning (2003:237) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2005:1008
Rubrik: Förordning (2005:1008) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:768
Rubrik: Förordning (2006:768) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1122
Rubrik: Förordning (2006:1122) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 30 §§
Ikraft: 2006-11-01
Ändring, SFS 2006:1188
Rubrik: Förordning (2006:1188) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 19, 19 a §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:498
Rubrik: Förordning (2007:498) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:73
Rubrik: Förordning (2008:73) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:916
Rubrik: Förordning (2008:916) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:956
Rubrik: Förordning (2008:956) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:144
Rubrik: Förordning (2011:144) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1143
Rubrik: Förordning (2014:1143) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 5 a, 25 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:497
Rubrik: Förordning (2016:497) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2019:98
Rubrik: Förordning (2019:98) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1009
Rubrik: Förordning (2019:1009) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:288
Rubrik: Förordning (2020:288) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:794
Rubrik: Förordning (2020:794) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: nuvarande 19 a betecknas 19 b; ändr. 26 §; ny 19 a §
Ikraft: 2021-01-01