Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:893 · Visa fulltext
Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1990:1
Ändring, SFS 1990:1037
Rubrik: Förordning (1990:1037) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 13-16, 18 §§
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:818
Rubrik: Förordning (1991:818) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1477
Rubrik: Förordning (1991:1477) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 22, 28, 29, 30 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:299
Rubrik: Förordning (1992:299) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1994:431
Rubrik: Förordning (1994:431) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: nya 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:1081
Rubrik: Förordning (1994:1081) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:978
Rubrik: Förordning (1995:978) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-08-01
Ändring, SFS 1996:279
Rubrik: Förordning (1996:279) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:917
Rubrik: Förordning (1996:917) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1996:1451
Rubrik: Förordning (1996:1451) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Ändring, SFS 1997:732
Rubrik: Förordning (1997:732) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:635
Rubrik: Förordning (1998:635) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 26 §§; ny 19 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1159
Rubrik: Förordning (1999:1159) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:255
Rubrik: Förordning (2000:255) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelser om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-06-01
Ändring, SFS 2000:682
Rubrik: Förordning (2000:682) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2001:7
Rubrik: Förordning (2001:7) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ny 25 b §, rubr. närmast före 25 b §
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2003:237
Rubrik: Förordning (2003:237) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2005:1008
Rubrik: Förordning (2005:1008) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:768
Rubrik: Förordning (2006:768) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1122
Rubrik: Förordning (2006:1122) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 30 §§
Ikraft: 2006-11-01
Ändring, SFS 2006:1188
Rubrik: Förordning (2006:1188) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 19, 19 a §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:498
Rubrik: Förordning (2007:498) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:73
Rubrik: Förordning (2008:73) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:916
Rubrik: Förordning (2008:916) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:956
Rubrik: Förordning (2008:956) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:144
Rubrik: Förordning (2011:144) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1143
Rubrik: Förordning (2014:1143) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 5 a, 25 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:497
Rubrik: Förordning (2016:497) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2019:98
Rubrik: Förordning (2019:98) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1009
Rubrik: Förordning (2019:1009) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:288
Rubrik: Förordning (2020:288) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:794
Rubrik: Förordning (2020:794) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
Omfattning: nuvarande 19 a betecknas 19 b; ändr. 26 §; ny 19 a §
Ikraft: 2021-01-01