Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:415 · Visa fulltext
Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:129, 1989/90:JuU35, rskr 1989/90:287
Ändring, SFS 1992:213
Rubrik: Förordning (1992:213) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:770
Rubrik: Förordning (1992:770) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-08-01
Ändring, SFS 1993:180
Rubrik: Förordning (1993:180) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1996:75
Rubrik: Förordning (1996:75) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1271
Rubrik: Förordning (2000:1271) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2014:1142
Rubrik: Förordning (2014:1142) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:505
Rubrik: Förordning (2017:505) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2020:83
Rubrik: Förordning (2020:83) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-04-01