Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:415 · Visa fulltext
Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:129, 1989/90:JuU35, rskr 1989/90:287
Ändring, SFS 1992:213
Rubrik: Förordning (1992:213) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:770
Rubrik: Förordning (1992:770) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-08-01
Ändring, SFS 1993:180
Rubrik: Förordning (1993:180) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1996:75
Rubrik: Förordning (1996:75) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1271
Rubrik: Förordning (2000:1271) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2014:1142
Rubrik: Förordning (2014:1142) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:505
Rubrik: Förordning (2017:505) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2020:83
Rubrik: Förordning (2020:83) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-04-01