Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:185 · Visa fulltext
Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1989-05-01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1988/89:22, 1988/89:KU27, rskr 1988/89:209
Ändring, SFS 1990:756
Rubrik: Lag (1990:756) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: 1989/90:FiU37, rskr 1989/90:343
Ändring, SFS 1995:799
Rubrik: Lag (1995:799) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1995-06-15
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU42, rskr. 1994/95:409
Ändring, SFS 1995:1512
Rubrik: Lag (1995:1512) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya rubr. närmast före 1, 2 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1995/96:RFK3, bet. 1995/96:KU14, rskr. 1995/96:88
Ändring, SFS 1998:1407
Rubrik: Lag (1998:1407) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 2000:548
Rubrik: Lag (2000:548) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: 1999/2000:RFK2, bet. 1999/2000:KU22, rskr. 1999/2000:243
Ändring, SFS 2003:184
Rubrik: Lag (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:354
Rubrik: Lag (2003:354) om ändring i lagen (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:184
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, förs. 2002/03:RS4, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2003:355
Rubrik: Lag (2003:355) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, förs. 2002/03:RS4, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2005:262
Rubrik: Lag (2005:262) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Framst. 2004/05:RS1, bet. 2004/05:KU28, rskr. 2004/05:199
Ändring, SFS 2009:1446
Rubrik: Lag (2009:1446) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS3, bet. 2009/10:KU6, rskr. 2009/10:69
Ändring, SFS 2010:1243
Rubrik: Lag (2010:1243) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1418
Rubrik: Lag (2010:1418) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25
Ändring, SFS 2011:747
Rubrik: Lag (2011:747) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264
Ändring, SFS 2012:885
Rubrik: Lag (2012:885) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2013:354
Rubrik: Lag (2013:354) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Ändring, SFS 2016:1110
Rubrik: Lag (2016:1110) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2018:679
Rubrik: Lag (2018:679) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2019:27
Rubrik: Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Ändring, SFS 2020:105
Rubrik: Lag (2020:105) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr.1 a §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:771
Rubrik: Lag (2020:771) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1
Ändring, SFS 2022:342
Rubrik: Lag (2022:342) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Omfattning: nuvarande 1 b § betecknas 1 c §; ändr. 2, 3 a §§, rubr. närmast före 1 b § sätts närmast framför 1 c §; nya 1 b, 1 d §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS2, bet. 2021/22:KU22, rskr. 2021/22:232