Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:683 · Visa fulltext
Förordning (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 1988-09-01 överg.best.
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1990:1035
Rubrik: Förordning (1990:1035) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1996:399
Rubrik: Förordning (1996:399) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1998:960
Rubrik: Förordning (1998:960) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1998-09-01
Ändring, SFS 1998:1541
Rubrik: Förordning (1998:1541) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2005:1005
Rubrik: Förordning (2005:1005) om ändring i förordningen (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Omfattning: ändr. 2, 6, 8, 9 a §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:1174
Omfattning: upph.