Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1231 · Visa fulltext
Lag (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:65, SkU 1987/88:17, rskr 1987/88:70
Upphävd: 1999-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:641
Rubrik: Lag (1993:641) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:208, bet. 1992/93:SkU29, rskr. 1992/93:369
Ändring, SFS 1994:478
Rubrik: Lag (1994:478) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:1399
Rubrik: Lag (1994:1399) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ändring, SFS 1997:493
Rubrik: Lag (1997:493) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1999:97
Rubrik: Lag (1999:97) om upphävande av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m.
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145