Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:560 · Visa fulltext
Lag (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.9), FiU 1986/87:20, 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:605
Rubrik: Lag (1989:605) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:150 (bil.6), 1988/89:FiU29, rskr 1988/89:326
Ändring, SFS 1990:397
Rubrik: Lag (1990:397) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Omfattning: ändr. 2, 7, 9 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:610
Rubrik: Lag (1990:610) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.9), 1989/90:FiU29, rskr 1989/90:359
Ändring, SFS 1991:1035
Rubrik: Lag (1991:1035) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.9), 1990/91:FiU29, rskr 1990/91:248
Ändring, SFS 1992:673
Rubrik: Lag (1992:673) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:150, del II, 1991/92:FiU29, rskr 1991/92:345
Ändring, SFS 1993:1656
Rubrik: Lag (1993:1656) om upphävande av lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118