Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1179 · Visa fulltext
Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1988-01-15
Ändring, SFS 1990:870
Rubrik: Förordning (1990:870) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1454
Rubrik: Förordning (1991:1454) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1998:44
Rubrik: Förordning (1998:44) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 1999:68
Rubrik: Förordning (1999:68) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-05-01
Ändring, SFS 2006:139
Rubrik: Förordning (2006:139) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: EGTL10/2001 s30
CELEX-nr: 32001R0069
Ändring, SFS 2007:104
Rubrik: Förordning (2007:104) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2008:27
Rubrik: Förordning (2008:27) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: upph. 2 §; ändr. författnings.rubr., 1, 3 §§
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2008:1342
Rubrik: Förordning (2008:1342) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2009-02-01
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2017:919
Rubrik: Förordning (2017:919) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§; ny 8 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:952
Rubrik: Förordning (2018:952) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-07-01