Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1100 · Visa fulltext
Skollag (1985:1100)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:10, UbU 1985/86:6, rskr 1985/86:39
Upphävd: 2010-08-01
Ändring, SFS 1986:341
Rubrik: Lag (1986:341) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:117, UbU 1985/86:30, rskr 1985/86:273
Ändring, SFS 1986:1193
Rubrik: Lag (1986:1193) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:631
Rubrik: Lag (1988:631) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 3 kap 17, 19 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 7, 11 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.10 p.B 12), UbU 1987/88:14, rskr 1987/88:304
Ändring, SFS 1989:120
Rubrik: Lag (1989:120) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 12 kap 9 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Ändring, SFS 1989:256
Rubrik: Lag (1989:256) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 2 kap 3 §; nya 2 kap 11 §, rubr. närmast före 2 kap 11 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.10 p.B 2), 1988/89:UbU11, rskr 1988/89:203
Ändring, SFS 1990:68
Rubrik: Lag (1990:68) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:294
Rubrik: Lag (1990:294) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 7 §; nya 1 kap 5 a §, 3 kap 19 a §, 5 kap 5 a , 12 a, 14 a §§, 12 kap 10 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:92, 1989/90:SoU20, rskr 1989/90:271
Ändring, SFS 1990:495
Rubrik: Lag (1990:495) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:132, 1989/90:SoU25, rskr 1989/90:315
Ändring, SFS 1990:1477
Rubrik: Lag (1990:1477) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 1 kap 1, 2, 5 a, 7 §§, 2 kap,12 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 1, 3, 7 §§; nuvarande 1 kap 3-6, 8, 9 §§ betecknas 1 kap 4-7, 14, 15 §§; nya 1 kap 1-3, 8-13 §§, 2 kap 1-8 §§, 12 kap 11, 12 §§, rubr. närmast före 1 kap 1, 8, 11 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:18, 1990/91:UbU4, rskr 1990/91:76
Ändring, SFS 1991:532
Rubrik: Lag (1991:532) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 15 §, 3 kap 13 §, 4 kap 9 §, 5 kap 6 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1107
Rubrik: Lag (1991:1107) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 3 kap 18, 19 a §§, 5 kap, 4, 5 p övergångsbest. till 1990:1477; nuvarande 11, 12 kap betecknas 14, 15 kap; ändr. 1 kap 8, 10 §§, de nya 15 kap 2, 10 §§; nya 5, 11, 12, 13 kap, bil. 1, 2
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:85, 1990/91:UbU16, rskr 1990/91:356
Ändring, SFS 1991:1111
Rubrik: Lag (1991:1111) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 3 kap 7, 9, 17, 19, 20, 21 §§, 4, 6, 7, 8, 9 kap, 15 kap 7 §, 6 p övergångsbest. till 1990:1477, rubr. närmast före 3 kap 17 §; nuvarande 1 kap 14 §, 3 kap 6 § betecknas 1 kap 16 §, 3 kap 7 §; ändr. 3 kap 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§, 5 kap 11, 30 §§, 10 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 15, 23 §§, 12 kap 14 §, 13 kap 13 §, 14 kap 1, 3, 4, 8 §§, 15 kap 6 §, övergångsbest. till 1991:1107, rubr. till 3 kap, rubr. närmast före 3 kap 1 §; rubr närmast före 3 kap 6 § sätts närmast före 3 kap 7 §; nya 4, 6, 7, 8, 9 kap, 1 kap 14 §, 3 kap 6 §, 10 kap 6 §, 15 kap 13, 14 §§; omtryck
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1991:1684
Rubrik: Lag (1991:1684) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5, 10, 15 §§, 2 kap 1, 3, 7 §§, 5 kap 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 31 §§, 6 kap 5, 6 §§, 9 kap 7 §, 11 kap 6, 7, 17, 20, 21 §§, 12 kap 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 §§, 15 kap 1 §, 6, 8, 19, 20 p övergångsbest. till 1991:1107
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:232
Rubrik: Lag (1992:232) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 19 §, 11 kap 19, 21 §§, p 6 övergångsbest. till 1991:1107; nya 5 kap 33 §, rubr. närmast före 5 kap 33 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.B 8), 1991/92:UbU10, rskr 1991/92:190
Ändring, SFS 1992:598
Rubrik: Lag (1992:598) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 12 kap 4 §; ändr. 1 kap 5, 10 §§, 3 kap 4, 10, 13, 14 §§, 5 kap 1, 5, 13 §§, 6 kap 3, 5, 6, 7 §§, 9 kap 1, 3, 9 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, 14 kap 4 §; nya 6 kap 3 a §, 9 kap 2 a, 8 a §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:94, 1991/92:UbU28, rskr 1991/92:285
Ändring, SFS 1992:599
Rubrik: Lag (1992:599) om ändring i lagen (1992:598) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 3, 4, 5, 13, 14, 16, 20, 24, 26 §§, 11 kap 5 §, rubr. närmast före 5 kap 13 §; nya 5 kap 6 a §, 11 kap 21 a §, rubr. närmast före 11 kap 21 a §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:157, 1991/92:UbU26, rskr 1991/92:311
Ändring, SFS 1992:710
Rubrik: Lag (1992:710) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 5, 6 §§; nya 9 kap 4 a §, rubr. närmast före 9 kap 4 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:95, 1991/92:UbU22, rskr 1991/92:346
Ändring, SFS 1992:886
Rubrik: Lag (1992:886) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ny 15 kap 15 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:150 (bil.II:5), 1991/92:FiU29, rskr 1991/92:345
Ändring, SFS 1992:1431
Rubrik: Lag (1992:1431) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §, 9 kap 4 a §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:14, bet. 1992/93:UbU4, rskr 1992/93:88
Ändring, SFS 1993:326
Rubrik: Lag (1993:326) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 27, 33 §§, 11 kap 20, 21 §§, 2 p överg.best. till 1992:598; nya 11 kap 24 §, rubr. närmast före 11 kap 24 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.9 p.B 8), bet. 1992/93:UbU11, rskr. 1992/93:274
Ändring, SFS 1993:370
Rubrik: Lag (1993:370) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 13, 16, 20 §§; ny 5 kap 26 a §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:158, bet. 1992/93:UbU12, rskr. 1992/93:329
Ändring, SFS 1993:800
Rubrik: Lag (1993:800) om ändring i lagen (1993:370) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 9 kap; ändr. 1 kap. 5, 8, 16 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6, 7, 9, 11 §§, 5 kap 5, 13, 33 §§, 6 kap 1,6, 7 §§, 7 kap 6 §, 10 kap. 1, 5, 6 §§, 12 kap 1, 5 §§, 14 kap 2, 3, 4, 5 §§, rubr. till 12 kap, 13 p övergångsbest. till 1991:1107, 3 p övergångsbest. till 1992:598; nya 4 kap 8 a §, 6 kap 6 a §, 9 kap 1-17 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406
Ändring, SFS 1993:1478
Rubrik: Lag (1993:1478) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 11 kap 13 §, rubr. närmast före 11 kap 13 §; ändr. 2 kap 3, 7 §§, 5 kap 3, 4, 5, 13 §§, 6 kap 3, 7 §§, 9 kap 13, 16 §§, 11 kap 1, 22, 23 §§, 12 kap 1, 12 §§, 14 kap 4 §, rubr. närmast före 12 kap 12 §; nya 5 kap 4 a §, 6 kap 9, 10, 11 §§, 11 kap 7 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93
Ändring, SFS 1993:1679
Rubrik: Lag (1993:1679) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 9 §§, 4 kap 3 §, 7 kap 3 §, 9 kap 11, 12 §§, ny 4 kap 3 a §, bil. 3
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.1992/93:220, bet. 1993/94:UbU1, rskr 1993/94:82
Ändring, SFS 1994:152
Rubrik: Lag (1994:152) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §; nya 2 kap 4 a §, 8 kap 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.9 s.24), bet. 1993/94:UbU6, rskr. 1993/94:179
Ändring, SFS 1994:517
Rubrik: Lag (1994:517) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 13 kap 1, 3, 6, 7, 11 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:126, bet. 1993/94:UbU10, rskr. 1993/94:341
Ändring, SFS 1994:696
Rubrik: Lag (1994:696) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Ändring, SFS 1994:739
Rubrik: Lag (1994:739) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 9 kap 7, 9, 10, 14 §§; nya 9 kap 6 a, 8 a, 10 kap 1 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:242, bet. 1993/94:UbU20, rskr. 1993/94:421
Ändring, SFS 1994:740
Rubrik: Lag (1994:740) om ändring i lagen (1993:1478) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §; ny 7 p övergångsbest. till 1993:1478
Förarbeten: Prop. 1993/94:242, bet. 1993/94:UbU20, rskr. 1993/94:421
Ändring, SFS 1995:63
Rubrik: Lag (1995:63) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 3 kap 12, 14, 16 §§, 9 kap 17 §, 10 kap 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:356
Rubrik: Lag (1995:356) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 9, 14, 28 §§, bil. 2, 6 p övergångsbest. till 1991:1107
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 (bil. 9 s. 54), bet. 1994/95:UbU9, rskr. 1994/95:225
Ändring, SFS 1995:816
Rubrik: Lag (1995:816) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 a §, 9 kap 6, 6 a, 9 §§; ny 4 p övergångsbest. till 1994:739
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:157, bet. 1994/95:UbU16, rskr. 1994/95:385
Ändring, SFS 1995:877
Rubrik: Lag (1995:877) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 4 a §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Ändring, SFS 1995:878
Rubrik: Lag (1995:878) om ändring i lagen (1995:356) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. bil. 2 till 1995:356
Förarbeten: Prop. 1994/95:174, bet. 1994/95:UbU19, rskr. 1994/95:406
Ändring, SFS 1995:879
Rubrik: Lag (1995:879) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 19 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:174, bet. 1994/95:UbU19, rskr. 1994/95:406
Ändring, SFS 1995:884
Rubrik: Lag (1995:884) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 9 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:164, bet. 1994/95:UbU18, rskr. 1994/95:405
Ändring, SFS 1995:1248
Rubrik: Lag (1995:1248) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3, 10, 14 §§, 9 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 17 §§, 10 kap 5 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:212, bet. 1995/96:UbU1, rskr. 1995/96:27
Ändring, SFS 1996:60
Rubrik: Lag (1996:60) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: nuvarande 10 kap 1 a § betecknas 10 kap 1 b §; ändr. 5 kap 33 §, 9 kap 6, 8 §§, 10 kap 1 §; nya 1 kap 17 §, 10 kap 1 a, 1 c §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:89, bet. 1995/96:UbU6, rskr. 1995/96:149
Ändring, SFS 1996:340
Rubrik: Lag (1996:340) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 11 kap 20, 21, 24 §§, 12 kap 6 §
Ikraft: 1996-06-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:145, bet. 1995/96:UbU8, rskr. 1995/96:224
Ändring, SFS 1996:566
Rubrik: Lag (1996:566) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 10 §§, 5 kap 6, 23 §§, 6 kap 10 §, 11 kap 17 §, 12 kap 3, 7, 9, 11 §§; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:183, bet. 1995/96:UbU10, rskr. 1995/96:265
Ändring, SFS 1996:792
Rubrik: Lag (1996:792) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 14 kap 8 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1996:1044
Rubrik: Lag (1996:1044) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §, 4 kap 8 a §, 6 kap 6 a §, 9 kap 2, 5-14, 17 §§, 10 kap 1 c §, 15 kap 13 §; nya 9 kap 8 b, 8 c, 16 a §§, 14 kap 7 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:200, bet. 1996/97:UbU4, rskr. 1996/97:14
Ändring, SFS 1996:1046
Rubrik: Lag (1996:1046) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 4 a, 5, 8, 13, 18, 24 §§, bil. 2; ny 5 kap 13 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:206, bet. 1996/97:UbU5, rskr. 1996/97:15
Ändring, SFS 1996:1456
Rubrik: Lag (1996:1456) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Ändring, SFS 1997:575
Rubrik: Lag (1997:575) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: nuvarande 5 kap 4 a § betecknas 5 kap 4 c §; ändr. 5 kap 13, 13 a, 20 §§, 6 kap 10, 10 a §§, 12 kap 3 §; nya 5 kap 4 a, 4 b, 13 b, 13 c, 13 d §§, rubr. närmast före 5 kap 13 b §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:110, bet. 1996/97:UbU14, rskr. 1996/97:265
Ändring, SFS 1997:1212
Rubrik: Lag (1997:1212) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 4, 9 §§, 2 kap 3, 4, 5 §§, 3 kap 7 §, 6 kap 3 §, 7 kap 4, 6 §§, 9 kap 7, 12 §§, 14 kap 1, 3 §§, bil. 3; nya 2 a, 2 b kap. 4 kap 4 a §, 6 kap 4 a §, 8 kap 4 a §; omtryck
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98:UbU5, rskr. 1997/98:107
Ändring, SFS 1998:352
Rubrik: Lag (1998:352) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap 2, 4, 7, 9, 10, 13 §§
Ikraft: 1998-08-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:93, bet. 1997/98:UbU16, rskr. 1997/98:270
Ändring, SFS 1998:353
Rubrik: Lag (1998:353) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §; ny 8 p i övergångsbest. till 1993:1478
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:94, bet. 1997/98:UbU18, rskr. 1997/98:272
Ändring, SFS 1998:1829
Rubrik: Lag (1998:1829) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 a, 7, 8 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 16, bet. 1998/99:UbU1, rskr. 1998/99:98
Ändring, SFS 1999:180
Rubrik: Lag (1999:180) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 5, 6 a, 8, 16, 17, 18, 24 §§, bil. 1, 2; ny 5 kap 4 d §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:169, bet. 1998/99:UbU3, rskr. 1998/99:160
Ändring, SFS 1999:321
Rubrik: Lag (1999:321) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 b kap 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 §§; nya 2 b kap 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e §§, rubr. närmast före 2 b kap 1, 6, 10, 11 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:45, bet. 1998/99:UbU9, rskr. 1998/99:203
Ändring, SFS 1999:886
Rubrik: Lag (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 6 §§, 3 kap 3 §, 5 kap 27, 28, 30, 31, 32, 33 §§, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 5, 6, 8 §§, 9 kap 1 §; nya 5 kap 31 a §, 10 kap 3 a §, 15 kap 7 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:105, bet. 1999/2000:UbU4, rskr. 1999/2000:14
Ändring, SFS 1999:887
Rubrik: Lag (1999:887) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 4 a §§, 5 kap 4 b, 13, 13 a, 26 §§, 9 kap 9 §; nya 2 kap 4 b, 4 c, 4 d, 7 a §§
Ikraft: 2000-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:110, bet. 1999/2000:UbU5, rskr. 1999/2000:15
Ändring, SFS 1999:1341
Rubrik: Lag (1999:1341) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 11 kap 24 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 16, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94
Ändring, SFS 1999:1402
Rubrik: Lag (1999:1402) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 33 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2000:445
Rubrik: Lag (2000:445) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, bil. 3
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:68, bet. 1999/2000:UbU16, rskr. 1999/2000:229
Ändring, SFS 2000:842
Rubrik: Lag (2000:842) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Ändring, SFS 2000:875
Rubrik: Lag (2000:875) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap 16 §, 2 b kap 8, 9 §§, 9 kap 11, 12 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:123, bet. 2000/01:UbU4, rskr. 2000/01:6
Ändring, SFS 2000:1375
Rubrik: Lag (2000:1375) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap 10 §; nya 2 a kap 6 a, 6 b, 8 a §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:129, bet. 2000/01:UbU5, rskr. 2000/02:46
Ändring, SFS 2000:1438
Rubrik: Lag (2000:1438) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 4 d §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr 2000/01:99
Ändring, SFS 2000:1439
Rubrik: Lag (2000:1439) om ändring i lagen (1999:1402) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 33 § i 1999:1402
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr 2000/01:99
Ändring, SFS 2001:293
Rubrik: Lag (2001:293) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15, rskr. 2000/01:229
Ändring, SFS 2001:462
Rubrik: Lag (2001:462) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap 9 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:799
Rubrik: Lag (2001:799) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 b kap 10 b, 10 c §§, 9 kap 6, 6 a, 8 a, 8 c §§, 15 kap 5 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:115, bet. 2001/02:UbU3, rskr. 2001/02:11
Ändring, SFS 2002:137
Rubrik: Lag (2002:137) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 27, 28 §§
Ikraft: 2002-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:61, bet. 2001/02:UbU8, rskr. 2001/02:185
Ändring, SFS 2002:158
Rubrik: Lag (2002:158) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 14 kap 1, 3, 7 a §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:14, bet. 2001/02:UbU6, rskr. 2001/02:183
Ändring, SFS 2002:159
Rubrik: Lag (2002:159) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 2 b kap 10 c §; ändr. 2 b kap 7, 10 a, 10 b, 10 d §§, 9 kap 2, 6 a, 7, 8, 8 a, 8 b, 9, 10, 12, 14, 17 §§, 15 kap 11 §; nya 9 kap 16 b, 16 c §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:35, bet. 2001/02:UbU7, rskr. 2001/02:184
Ändring, SFS 2003:415
Rubrik: Lag (2003:415) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2004:871
Rubrik: Lag (2004:871) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 4 c, 9, 11, 14, 24, 33 §§, bil. 2; ny 5 kap 24 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:140, bet. 2003/04:UbU13, rskr. 2004/05:4
Ändring, SFS 2004:1298
Rubrik: Lag (2004:1298) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ny 1 kap 18 §, rubr. närmast före 1 kap 18 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:2, bet. 2004/05:KrU2, rskr. 2004/05:94
Ändring, SFS 2004:1368
Rubrik: Lag (2004:1368) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 4 b §, 9 kap 8 a §
Ikraft: 2005-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124
Ändring, SFS 2005:21
Rubrik: Lag (2005:21) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 15 kap 11 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:11, bet. 2004/05:UbU3, rskr. 2004/05:126
Ändring, SFS 2006:391
Rubrik: Lag (2006:391) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 9 kap 8, 8 a §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240
Ändring, SFS 2006:392
Rubrik: Lag (2006:392) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap 13, 14, 17 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240
Ändring, SFS 2006:528
Rubrik: Lag (2006:528) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 11 kap 6, 20, 21, 24 §§, 12 kap 1, 3, 5, 6, 9 §§, 13 kap 1, 9 §§, 15 kap 8 §; nya 12 kap 1 a, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, 13 kap 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast efter 12 kap 2, 2 d §§, rubr. närmast före 12 kap 2 a, 2 c, 2 d §§; ny rubr. närmast före 12 kap 7 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2006:1278
Rubrik: Lag (2006:1278) om ändring i lagen (2004:871) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: utgår 5 kap 4 c, 11, 24, 24 a, 33 §§, bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2004:871; ändr. p 1, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2004:871
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg. omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Ändring, SFS 2006:1447
Rubrik: Lag (2006:1447) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap 17 §, 2 b kap 10, 10 b §§, 9 kap 5, 6, 6 a, 8 a, 8 c, 11, 13, 14, 17 §§; nya 2 a kap 17 a §, 9 kap 7 a, 7 b, 8 d, 8 e §§
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54
Ändring, SFS 2007:304
Rubrik: Lag (2007:304) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 5 kap 9, 11, 14, 24, 33 §§; ny 5 kap 24 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:71, bet. 2006/07:UbU15, rskr. 2006/07:163
Ändring, SFS 2007:378
Rubrik: Lag (2007:378) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §; nya 1 kap 19, 20, 21, 22 §§, 4 kap 12 §, 9 kap 18 §, rubr. närmast före 1 kap 19 §
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:69, bet. 2006/07:UbU13, rskr. 2006/07:183
Ändring, SFS 2007:404
Rubrik: Lag (2007:404) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 b §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1350
Rubrik: Lag (2007:1350) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70
Ändring, SFS 2008:220
Rubrik: Lag (2008:220) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap 20 §, 2 b kap 6, 8, 9, 10 a, 10 e, 12, 13 §§, 9 kap 1, 5, 6, 6 a, 7 a, 8, 8 b, 8 d, 11, 13, 14, 16 c, 17 §§
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:221
Rubrik: Lag (2008:221) om ändring i lagen (1996:1044) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. p 2, 3 övergångsbest. till 1996:1044
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:222
Rubrik: Lag (2008:222) om ändring i lagen (2002:159) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. p 2, 3 övergångsbest. till 2002:159
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:223
Rubrik: Lag (2008:223) om ändring i lagen (2006:1447) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest. till 2006:1447
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:317
Rubrik: Lag (2008:317) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2 b §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:94, bet. 2007/08:SfU11, rskr. 2007/08:202
Ändring, SFS 2008:403
Rubrik: Lag (2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 10 kap 3 a §; ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 3 §, 7 kap 1 §, 15 kap 7 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:112, bet. 2007/08:UbU16, rskr. 2007/08:212
Ändring, SFS 2008:571
Rubrik: Lag (2008:571) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; nytt 14 a kap
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:129
Rubrik: Lag (2009:129) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 11 kap. 1, 2, 20, 21, 24 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraft: 2009-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr. 2008/09:178
Ändring, SFS 2009:333
Rubrik: Lag (2009:333) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 6, 8 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:112, bet. 2008/09:UbU16, rskr. 2008/09:219
Ändring, SFS 2009:337
Rubrik: Lag (2009:337 ) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 2 a kap. 14 §; nuvarande 2 a kap. 17 a § betecknas 2 a kap. 17 b §; ändr. 1 kap. 1, 2 b §§, 2 a kap. 1, 2, 8 a, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 §§; nya 2 a kap. 12 a, 17 a §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220
Ändring, SFS 2009:341
Rubrik: Lag (2009:341) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 8 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220
Ändring, SFS 2009:433
Rubrik: Lag (2009:433) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:670
Rubrik: Lag (2009:670) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 b kap. 10, 10 b, 12 §§, 9 kap. 6, 6 a, 8, 8 a, 8 c, 17 §§, 15 kap. 11 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280
Ändring, SFS 2009:671
Rubrik: Lag (2009:671) om ändring i lagen (2009:337) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 a, 17 b, 19 §§ i 2009:337; nya p 5, 6 övergångsbest. till 2009:337
Ändring, SFS 2009:1038
Rubrik: Lag (2009:1038) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: upph. 5 kap, bil. 1, 2; ändr. 1 kap. 18 §, 2 kap. 6 §, 9 kap. 8, 8 a, 15 §§, 10 kap. 1 c §, 11 kap. 19, 21, 24 §§, 15 kap. 4, 6 §§; nya 5 kap., 1 kap. 23 §, 9 kap. 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 23 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ändring, SFS 2009:1039
Rubrik: Lag (2009:1039) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:871
Ikraft: 2009-12-31
Förarbeten: Prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ändring, SFS 2009:1521
Rubrik: Lag (2009:1521) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: nya 2 kap. 2 a §, 9 kap. 16 d §
Ikraft: 2010-03-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:27, bet. 2009/10:UbU6, rskr. 2009/10:128
Ändring, SFS 2010:199
Rubrik: Lag (2010:199) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:252
Rubrik: Lag (2010:252) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 9 §, 13 kap. 4 a, 4 b, 5, 9, 12, 13 §§; nya 13 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 14 §§, rubr. närmast före 13 kap. 14 §
Ikraft: 2010-06-28
Förarbeten: Prop. 2009/10:68, bet. 2009/10:UbU14, rskr. 2009/10:215
Ändring, SFS 2010:431
Rubrik: Lag (2010:431) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 15 kap. 7 §
Ikraft: 2010-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Ändring, SFS 2010:699
Rubrik: Lag (2010:699) om ändring i skollagen (1985:1100)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 17 a, 19 §§, 2 b kap. 10 a §, 9 kap. 6, 6 a, 8, 8 b, 8 d, 9 §§, 15 kap. 11 §
Ikraft: 2010-07-28 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322
Ändring, SFS 2010:801
Omfattning: upph.