Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:387 · Visa fulltext
Polislag (1984:387)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:721
Rubrik: Förordning (1984:721) om ikraftträdande av polislagen (1984:387)
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1986:656
Rubrik: Lag (1986:656) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1987:577
Rubrik: Lag (1987:577) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:115, JuU 1986/87:36, rskr 1986/87:313
Ändring, SFS 1988:446
Rubrik: Lag (1988:446) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1989:128
Rubrik: Lag (1989:128) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.2 p.9), 1988/89:AU14, rskr 1988/89:126
Ändring, SFS 1989:445
Rubrik: Lag (1989:445) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:108, 1988/89:JuU21, rskr 1988/89:287
Ändring, SFS 1990:997
Rubrik: Lag (1990:997) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 6 §; ny 5 a §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:155, 1990/91:JuU1, rskr 1990/91:1
Ändring, SFS 1991:140
Rubrik: Lag (1991:140) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 1991-04-30
Förarbeten: Prop. 1990/91:86, 1990/91:JuU19, rskr 1990/91:179
Ändring, SFS 1991:665
Rubrik: Lag (1991:665) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:129, 1990/91:JuU36, rskr 1990/91:324
Ändring, SFS 1993:1412
Rubrik: Lag (1993:1412) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67
Ändring, SFS 1994:264
Rubrik: Lag (1994:264) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: nya 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1994:1051
Rubrik: Lag (1994:1051) om ändring i lagen (1994:264) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 7 a § i 1994:264
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1734
Rubrik: Lag (1994:1734) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: upph. 5 p övergångsbest. till 1984:387
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1996:1437
Rubrik: Lag (1996:1437) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Ändring, SFS 1998:27
Rubrik: Lag (1998:27) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: nuvarande 22, 23, 24 §§ betecknas 23, 29, 30 §§, rubr, närmast före nuvarande 22, 23 §§ sätts närmast före de nya 23, 29 §§; ändr. 9, 10, 17 §§, den nya 29 §, rubr. före 11 §; nya 10 a, 13 a, 13 b, 13 c, 22, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 25, 27 §§
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138
Ändring, SFS 1998:600
Rubrik: Lag (1998:600) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 23 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208
Ändring, SFS 1998:1555
Rubrik: Lag (1998:1555) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 4, 6, 7 §§; ändr. 4, 5, 5 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr.4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36
Ändring, SFS 1999:329
Rubrik: Lag (1999:329) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2002:577
Rubrik: Lag (2002:577) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10, 22 §§
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:413
Rubrik: Lag (2003:413) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:858
Rubrik: Lag (2003:858) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15
Ändring, SFS 2004:1032
Rubrik: Lag (2004:1032) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5
Ändring, SFS 2004:1356
Rubrik: Lag (2004:1356) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2005-02-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 4, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105
Ändring, SFS 2005:469
Rubrik: Lag (2005:469) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271
Ändring, SFS 2006:387
Rubrik: Lag (2006:387) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225
Ändring, SFS 2006:515
Rubrik: Lag (2006:515) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297
Ändring, SFS 2008:70
Rubrik: Lag (2008:70) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §; ny 17 a §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131
Ändring, SFS 2008:326
Rubrik: Lag (2008:326) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188 §
Ändring, SFS 2008:378
Rubrik: Lag (2008:378) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2009:389
Rubrik: Lag (2009:389) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 13 c, 15, 23 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:131, bet. 2008/09:JuU26, rskr. 2008/09:236
Ändring, SFS 2010:620
Rubrik: Lag (2010:620) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2012:802
Rubrik: Lag (2012:802) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60
Ändring, SFS 2014:588
Rubrik: Lag (2014:588) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: upph. 5, 5 a, 7 §§, rubr. närmast före 4, 7 a §§; nuvarande 3, 7 a §§ betecknas 6, 5 §§; ändr. 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a, 20, 23, 23 a, 24, 24 d, 25, 26, 29 §§, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före nya 6 §; nya 2 b, 3 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:447
Rubrik: Lag (2015:447) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2017:137
Rubrik: Lag (2017:137) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 29 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:586
Rubrik: Lag (2018:586) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Ändring, SFS 2018:1186
Rubrik: Lag (2018:1186) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394
Ändring, SFS 2018:1701
Rubrik: (2018:1701) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:37
Rubrik: Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 20 a, 29 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2020:1050
Rubrik: Lag (2020:1050) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 19 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57
Ändring, SFS 2021:1013
Rubrik: Lag (2021:1013) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 20 b §
Ikraft: 2021-12-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:216, bet. 2021/22:JuU2, rskr. 2021/22:18
Ändring, SFS 2022:318
Rubrik: Lag (2022:318) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10, 20, 27 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:1596
Rubrik: Lag (2022:1596) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 23 a §; ny 23 b §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:275, bet. 2022/23:JuU3, rskr. 2022/23:17
Ändring, SFS 2023:425
Rubrik: Lag (2023:425) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216
Ändring, SFS 2023:425
Rubrik: Lag (2023:425) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216
Ändring, SFS 2024:200
Rubrik: Lag (2024:200) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 27 §; nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f §§, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 2024-04-25
Förarbeten: Prop. 2023/24:84, bet. 2023/24:JuU13, rskr. 2023/24:156
Ändring, SFS 2024:223
Rubrik: Lag (2024:223) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 28 a §
Ikraft: 2024-04-30
Förarbeten: Prop. 2023/24:102, bet. 2023/24:JuU28, rskr. 2023/24:163
Ändring, SFS 2024:224
Rubrik: Lag (2024:224) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: upph. 28 a §
Ikraft: 2029-04-30
Förarbeten: Prop. 2023/24:102, bet. 2023/24:JuU28, rskr. 2023/24:163