Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:891 · Visa fulltext
Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1984-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:30, FiU 1983/84:13, rskr 1983/84:32
Upphävd: 1988-12-01
Ändring, SFS 1985:264
Rubrik: Lag (1985:264) om ändring i lagen (1983:891) om skatte- lättnader för allemans- sparande
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:129, FiU 1984/85:25, rskr 1984/85:249
Ändring, SFS 1986:497
Rubrik: Lag (1986:497) om ändring i lagen (1983:891) om skatte- lättnader för allemans- sparande
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), FiU 1985/86:34, rskr 1985/86:362
Ändring, SFS 1987:1316
Rubrik: Lag (1987:1316) om ändring i lagen (1983:891) om skatte- lättnader för allemans- sparande
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:60, FiU 1987/88:9, rskr 1987/88:105
Ändring, SFS 1988:847
Omfattning: upph.