Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:198 · Visa fulltext
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1983:188
Rubrik: Förordning (1983:188) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1984:323
Rubrik: Förordning (1984:323) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1988:1088
Rubrik: Förordning (1988:1088) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:745
Rubrik: Förordning (1989:745) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1991:1805
Rubrik: Förordning (1991:1805) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.8), 1990/91:TU18, rskr 1990/91:176 prop. 1990/91:87, 1990/91:TU26, rskr 1990/91:326
Ändring, SFS 1992:1298
Rubrik: Förordning (1992:1298) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1992:1468
Rubrik: Förordning (1992:1468) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:1035
Rubrik: Förordning (1993:1035) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-10-01
Ändring, SFS 1993:1420
Rubrik: Förordning (1993:1420) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1993:1630
Rubrik: Förordning (1993:1630) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 1997:654
Rubrik: Förordning (1997:654) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1997-09-01
Ändring, SFS 2001:656
Rubrik: Förordning (2001:656) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:931
Rubrik: Förordning (2002:931) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:639
Rubrik: Förordning (2003:639) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: upph. 5 §; nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, nya 19 §; nya 17, 18 §§; omtryck
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:21
Rubrik: Förordning (2004:21) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 17 §§
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:623
Rubrik: Förordning (2004:623) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2006:243
Rubrik: Förordning (2006:243) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2007:98
Rubrik: Förordning (2007:98) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2009:213
Rubrik: Förordning (2009:213) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-29 överg.best.
Ändring, SFS 2010:220
Rubrik: Förordning (2010:220) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2010:279
Rubrik: Förordning (2010:279) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16, 18 §§
Ikraft: 2010-05-10
Ändring, SFS 2014:449
Rubrik: Förordning (2014:449) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1036
Rubrik: Förordning (2014:1036) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1047
Rubrik: Förordning (2014:1047) om ändring i förordningen (2014:1036) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 § i 2014:1036
Ändring, SFS 2014:1250
Rubrik: Förordning (2014:1250) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 12, 15, 16, 19 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:898
Rubrik: Förordning (2016:898) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-03-01
Ändring, SFS 2019:385
Rubrik: Förordning (2019:385) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-07-01