Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1005 · Visa fulltext
Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ändring, SFS 1987:513
Rubrik: Förordning (1987:513) om ändring i förordningen (1982:1005) om skydlighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1987-08-01
Ändring, SFS 1988:1408
Rubrik: Förordning (1988:1408) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1991:1229
Rubrik: Förordning (1991:1229) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-09-01
Ändring, SFS 1992:178
Rubrik: Förordning (1992:178) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-05-01
Ändring, SFS 1992:871
Rubrik: Förordning (1992:871) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:635
Rubrik: Förordning (1993:635) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:1738
Rubrik: Förordning (1993:1738) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:674
Rubrik: Förordning (1994:674) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1997:885
Rubrik: Förordning (1997:885) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 2000:1179
Rubrik: Förordning (2000:1179) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:476
Rubrik: Förordning (2002:476) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2004:1013
Rubrik: Förordning (2004:1013) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:887
Rubrik: Förordning (2007:887) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1215
Rubrik: Förordning (2008:1215) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:164
Rubrik: Förordning (2009:164) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2009:1181
Rubrik: Förordning (2009:1181) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:127
Rubrik: Förordning (2010:127) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2022:526
Rubrik: Förordning (2022:526) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1769
Rubrik: Förordning (2022:1769) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-01-01