Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:764 · Visa fulltext
Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1981/82:97, SoU 1981/82:51, rskr 1981/82:381
Upphävd: 2017-04-01
Ändring, SFS 1990:641
Rubrik: Lag (1990:641) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som har upplåtits för grundläggande utbildning av läkare, m.m.
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:90 (avsnitt 17 s.196), 1989/90:UbU25, rskr 1989/90:328
Ändring, SFS 1991:1972
Rubrik: Lag (1991:1972) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som har upplåtits för grundläggande utbildning av läkare, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ändring, SFS 1992:1435
Rubrik: Lag (1992:1435) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid upplåtna enheter, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3, rskr 1992/93:103
Ändring, SFS 1997:798
Rubrik: Lag (1997:798) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid upplåtna enheter, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ändring, SFS 2006:307
Rubrik: Lag (2006:307) om ändring i lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:214
Ändring, SFS 2017:31
Rubrik: Lag (2017:31) om upphävande av lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141