Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:198 · Visa fulltext
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring, SFS 1983:188
Rubrik: Förordning (1983:188) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1984:323
Rubrik: Förordning (1984:323) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1988:1088
Rubrik: Förordning (1988:1088) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:745
Rubrik: Förordning (1989:745) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1991:1805
Rubrik: Förordning (1991:1805) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.8), 1990/91:TU18, rskr 1990/91:176 prop. 1990/91:87, 1990/91:TU26, rskr 1990/91:326
Ändring, SFS 1992:1298
Rubrik: Förordning (1992:1298) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1992:1468
Rubrik: Förordning (1992:1468) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:1035
Rubrik: Förordning (1993:1035) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-10-01
Ändring, SFS 1993:1420
Rubrik: Förordning (1993:1420) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1993:1630
Rubrik: Förordning (1993:1630) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 1997:654
Rubrik: Förordning (1997:654) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 1997-09-01
Ändring, SFS 2001:656
Rubrik: Förordning (2001:656) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:931
Rubrik: Förordning (2002:931) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:639
Rubrik: Förordning (2003:639) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: upph. 5 §; nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, nya 19 §; nya 17, 18 §§; omtryck
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:21
Rubrik: Förordning (2004:21) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 17 §§
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:623
Rubrik: Förordning (2004:623) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2006:243
Rubrik: Förordning (2006:243) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2007:98
Rubrik: Förordning (2007:98) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2009:213
Rubrik: Förordning (2009:213) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-29 överg.best.
Ändring, SFS 2010:220
Rubrik: Förordning (2010:220) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2010:279
Rubrik: Förordning (2010:279) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 8, 16, 18 §§
Ikraft: 2010-05-10
Ändring, SFS 2014:449
Rubrik: Förordning (2014:449) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1036
Rubrik: Förordning (2014:1036) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1047
Rubrik: Förordning (2014:1047) om ändring i förordningen (2014:1036) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 § i 2014:1036
Ändring, SFS 2014:1250
Rubrik: Förordning (2014:1250) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 12, 15, 16, 19 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:898
Rubrik: Förordning (2016:898) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-03-01
Ändring, SFS 2019:385
Rubrik: Förordning (2019:385) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2022:1527
Rubrik: Förordning (2022:1527) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 §§; nya rubr. närmast före 1, 2, 2 a, 3, 19 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.