Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:956 · Visa fulltext
Inkassoförordning (1981:956)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 2008:918
Rubrik: Förordning (2008:918) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:292
Rubrik: Förordning (2010:292) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2020:1115
Rubrik: Förordning (2020:1115) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)
Omfattning: ändr. 1, 4, 4 a, 6 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2023:721
Rubrik: Förordning (2023:721) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)
Omfattning: ändr. 1, 4, 4 a, 6 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.