Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:574 · Visa fulltext
Miljöskyddsförordning (1981:574)
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:1084
Rubrik: Förordning (1981:1084) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. A
Ändring, SFS 1983:425
Rubrik: Förordning (1983:425) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 11, 14, 15, 17, 18 §§, bil. A, B
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:520
Rubrik: Förordning (1983:520) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:729
Rubrik: Förordning (1983:729) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. B
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1984:914
Rubrik: Förordning (1984:914) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 2 §, bil. A, B
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1985:256
Rubrik: Förordning (1985:256) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. B
Ikraft: 1985-05-29
Ändring, SFS 1985:640
Rubrik: Förordning (1985:640) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: nya 20 a-20 c §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 1985-07-15
Ändring, SFS 1985:848
Rubrik: Förordning (1985:848) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. A
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:793
Rubrik: Förordning (1986:793) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:184
Rubrik: Förordning (1987:184) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:358
Rubrik: Förordning (1987:358) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: upph. p 1.1.37 i bil. A
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:916
Rubrik: Förordning (1988:916) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: upph. bil. A, B; ändr. 2, 3, 5, 6, 16 §§; ny bil.
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:50, 1987/88:85, TU 1987/88:22, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:262, 1987/88:373
Ändring, SFS 1988:1144
Rubrik: Förordning (1988:1144) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:364
Omfattning: upph.