Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:574 · Visa fulltext
Miljöskyddsförordning (1981:574)
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:1084
Rubrik: Förordning (1981:1084) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. A
Ändring, SFS 1983:425
Rubrik: Förordning (1983:425) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 11, 14, 15, 17, 18 §§, bil. A, B
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:520
Rubrik: Förordning (1983:520) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:729
Rubrik: Förordning (1983:729) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. B
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1984:914
Rubrik: Förordning (1984:914) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 2 §, bil. A, B
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1985:256
Rubrik: Förordning (1985:256) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. B
Ikraft: 1985-05-29
Ändring, SFS 1985:640
Rubrik: Förordning (1985:640) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: nya 20 a-20 c §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 1985-07-15
Ändring, SFS 1985:848
Rubrik: Förordning (1985:848) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. bil. A
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:793
Rubrik: Förordning (1986:793) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:184
Rubrik: Förordning (1987:184) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:358
Rubrik: Förordning (1987:358) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: upph. p 1.1.37 i bil. A
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:916
Rubrik: Förordning (1988:916) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: upph. bil. A, B; ändr. 2, 3, 5, 6, 16 §§; ny bil.
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:50, 1987/88:85, TU 1987/88:22, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:262, 1987/88:373
Ändring, SFS 1988:1144
Rubrik: Förordning (1988:1144) om ändring i miljöskyddsförordningen (1981:574)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:364
Omfattning: upph.