Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:789 · Visa fulltext
Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1982:649
Rubrik: Förordning (1982:649) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 3 §, 5 kap 1 §
Ändring, SFS 1983:59
Rubrik: Förordning (1983:59) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: nuvarande 3 kap 3-5, 6, 7 §§ betecknas 3 kap 4-6, 10, 11 §§, nuvarande 4 kap 2-5 §§ betecknas 4 kap 5-8 §§, nuvarande 5 kap 2, 3 §§ betecknas 5 kap 3, 4 §§, nuvarande 6 kap 4 § betecknas 6 kap 14 §; ändr. 1 kap 2 §, nya 3 kap 4, 6, 10, 11 §§, 4 kap 1 §, nya 4 kap 5-7 §§, 5 kap 1 §, nya 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 4 §§, 9 kap 1-3, 5 §§; nya 3 kap 3, 7-9 §§, 4 kap 2-4 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 3-13 §§; omtryck
Ikraft: 1983-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:465
Rubrik: Förordning (1983:465) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 2 §§; nya 8 kap 3-6 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten:
Ändring, SFS 1984:270
Rubrik: Förordning (1984:270) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1983:59
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1985:828
Rubrik: Förordning (1985:828) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 6 §§, 6 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:829
Rubrik: Förordning (1985:829) om ändring i förordningen (1983:59) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 3 § i 1983:59
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1987:52
Rubrik: Förordning (1987:52) om ändring i förordningen (1985:828) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1985:828
Ikraft: 1987-04-06
Ändring, SFS 1987:53
Rubrik: Förordning (1987:53) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1987-04-06
Ändring, SFS 1988:598
Rubrik: Förordning (1988:598) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2, 12, 13 §§, 7 kap 3, 5 §§, 8 kap 3-5 §§, 9 kap 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:367
Rubrik: Förordning (1989:367) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1990:513
Rubrik: Förordning (1990:513) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1419
Rubrik: Förordning (1990:1419) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:568
Rubrik: Förordning (1991:568) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1994:395
Rubrik: Förordning (1994:395) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:592
Rubrik: Förordning (1995:592) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 6 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:528
Rubrik: Förordning (1996:528) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 4, 5, 6, 11 §§, 4 kap 1, 5, 8 §§, 6 kap 2, 14 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 6 §§, 9 kap 1, 2, 3, 6 §§, rubr. till 7 kap
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:997
Rubrik: Förordning (1996:997) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:909
Rubrik: Förordning (1998:909) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 11 §§, 9 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1151
Rubrik: Förordning (2000:1151) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 4, 5, 11 §§, 9 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. till 3 kap; nya 3 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:133, bet. 2000/01:TU5, rskr. 2000/01:15
Ändring, SFS 2001:1292
Rubrik: Förordning (2001:1292) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 7 kap 5, 6 §§, 8 kap 2 §, rubr. till 8 kap; nya 6 kap 15 §, 7 kap 6 a §, 9 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2002-02-01
Ändring, SFS 2002:698
Rubrik: Förordning (2002:698) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ny 9 kap. 15 §
Ikraft: 2002-09-01
Förarbeten: EGTL64/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0417
Ändring, SFS 2002:734
Rubrik: Förordning (2002:734) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2002-11-01
Ändring, SFS 2003:441
Rubrik: Förordning (2003:441) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 7 §§, 6 kap 1, 2, 4, 12, 13, 14 §§, 7 kap 6, 6 a §§, 8 kap 2 §; nya 4 kap 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap 16 §, 7 kap 8, 9 §§
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: EGTL157/1995 s1, EGTL324/2002 s53, EGTL64/2002 s1, EUTL115/2003 s1
CELEX-nr: 31995L0021, 32001L0084, 32002R0417, 32003R0782
Ändring, SFS 2004:751
Rubrik: Förordning (2004:751) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §; ny 5 kap 5 §
Ikraft: 2004-12-01
Ändring, SFS 2004:1108
Rubrik: Förordning (2004:1108) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:1321
Rubrik: Förordning (2006:1321) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 2 kap; ändr. 1 kap 2 §; nya 2 kap, 9 kap 16 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2008:1127
Rubrik: Förordning (2008:1127) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 30 §§, 3 kap 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 §§, 5 kap 1, 4, 5 §§, 6 kap 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 7, 8, 9 §§, 8 kap 1, 2, 5 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1153
Rubrik: Förordning (2010:1153) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 22 §§
Ikraft: 2010-12-07
Förarbeten: EUTL255/2005 s11, EUTL280/2009 s52
CELEX-nr: 32005L0035, 32009L0123
Ändring, SFS 2010:1364
Rubrik: Förordning (2010:1364) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 a §; nya 7 kap. 8 a, 8 b, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2011:654
Rubrik: Förordning (2011:654) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:258
Rubrik: Förordning (2013:258) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr 3 kap. 11 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2014:1249
Rubrik: Förordning (2014:1249) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:75
Rubrik: Förordning (2017:75) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §; ny 2 kap. 32 §
Ikraft: 2017-09-08
Ändring, SFS 2017:603
Rubrik: Förordning (2017:603) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 14 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:379
Rubrik: Förordning (2018:379) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap. 12 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2019:88
Rubrik: Förordning (2019:88) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 8 kap. 3, 4 §§; ändr. 9 kap. 7 §
Ikraft: 2019-04-01