Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:789 · Visa fulltext
Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring, SFS 1982:649
Rubrik: Förordning (1982:649) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 3 §, 5 kap 1 §
Ändring, SFS 1983:59
Rubrik: Förordning (1983:59) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: nuvarande 3 kap 3-5, 6, 7 §§ betecknas 3 kap 4-6, 10, 11 §§, nuvarande 4 kap 2-5 §§ betecknas 4 kap 5-8 §§, nuvarande 5 kap 2, 3 §§ betecknas 5 kap 3, 4 §§, nuvarande 6 kap 4 § betecknas 6 kap 14 §; ändr. 1 kap 2 §, nya 3 kap 4, 6, 10, 11 §§, 4 kap 1 §, nya 4 kap 5-7 §§, 5 kap 1 §, nya 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 4 §§, 9 kap 1-3, 5 §§; nya 3 kap 3, 7-9 §§, 4 kap 2-4 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 3-13 §§; omtryck
Ikraft: 1983-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:465
Rubrik: Förordning (1983:465) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 2 §§; nya 8 kap 3-6 §§
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1984:270
Rubrik: Förordning (1984:270) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1983:59
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1985:828
Rubrik: Förordning (1985:828) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 6 §§, 6 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:829
Rubrik: Förordning (1985:829) om ändring i förordningen (1983:59) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 3 § i 1983:59
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1987:52
Rubrik: Förordning (1987:52) om ändring i förordningen (1985:828) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1985:828
Ikraft: 1987-04-06
Ändring, SFS 1987:53
Rubrik: Förordning (1987:53) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1987-04-06
Ändring, SFS 1988:598
Rubrik: Förordning (1988:598) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2, 12, 13 §§, 7 kap 3, 5 §§, 8 kap 3-5 §§, 9 kap 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:367
Rubrik: Förordning (1989:367) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1990:513
Rubrik: Förordning (1990:513) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1419
Rubrik: Förordning (1990:1419) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:568
Rubrik: Förordning (1991:568) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1994:395
Rubrik: Förordning (1994:395) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:592
Rubrik: Förordning (1995:592) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 6 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:528
Rubrik: Förordning (1996:528) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 4, 5, 6, 11 §§, 4 kap 1, 5, 8 §§, 6 kap 2, 14 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 6 §§, 9 kap 1, 2, 3, 6 §§, rubr. till 7 kap
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:997
Rubrik: Förordning (1996:997) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:909
Rubrik: Förordning (1998:909) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 11 §§, 9 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1151
Rubrik: Förordning (2000:1151) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 4, 5, 11 §§, 9 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. till 3 kap; nya 3 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:133, bet. 2000/01:TU5, rskr. 2000/01:15
Ändring, SFS 2001:1292
Rubrik: Förordning (2001:1292) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 7 kap 5, 6 §§, 8 kap 2 §, rubr. till 8 kap; nya 6 kap 15 §, 7 kap 6 a §, 9 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2002-02-01
Ändring, SFS 2002:698
Rubrik: Förordning (2002:698) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ny 9 kap. 15 §
Ikraft: 2002-09-01
Förarbeten: EGTL64/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0417
Ändring, SFS 2002:734
Rubrik: Förordning (2002:734) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2002-11-01
Ändring, SFS 2003:441
Rubrik: Förordning (2003:441) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 7 §§, 6 kap 1, 2, 4, 12, 13, 14 §§, 7 kap 6, 6 a §§, 8 kap 2 §; nya 4 kap 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap 16 §, 7 kap 8, 9 §§
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: EGTL157/1995 s1, EGTL324/2002 s53, EGTL64/2002 s1, EUTL115/2003 s1
CELEX-nr: 31995L0021, 32001L0084, 32002R0417, 32003R0782
Ändring, SFS 2004:751
Rubrik: Förordning (2004:751) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §; ny 5 kap 5 §
Ikraft: 2004-12-01
Ändring, SFS 2004:1108
Rubrik: Förordning (2004:1108) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:1321
Rubrik: Förordning (2006:1321) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 2 kap; ändr. 1 kap 2 §; nya 2 kap, 9 kap 16 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2008:1127
Rubrik: Förordning (2008:1127) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 30 §§, 3 kap 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 §§, 5 kap 1, 4, 5 §§, 6 kap 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 7, 8, 9 §§, 8 kap 1, 2, 5 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1153
Rubrik: Förordning (2010:1153) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 22 §§
Ikraft: 2010-12-07
Förarbeten: EUTL255/2005 s11, EUTL280/2009 s52
CELEX-nr: 32005L0035, 32009L0123
Ändring, SFS 2010:1364
Rubrik: Förordning (2010:1364) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 a §; nya 7 kap. 8 a, 8 b, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2011:654
Rubrik: Förordning (2011:654) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:258
Rubrik: Förordning (2013:258) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr 3 kap. 11 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2014:1249
Rubrik: Förordning (2014:1249) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:75
Rubrik: Förordning (2017:75) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §; ny 2 kap. 32 §
Ikraft: 2017-09-08
Ändring, SFS 2017:603
Rubrik: Förordning (2017:603) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 14 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:379
Rubrik: Förordning (2018:379) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap. 12 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2019:88
Rubrik: Förordning (2019:88) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 8 kap. 3, 4 §§; ändr. 9 kap. 7 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2023:184
Rubrik: Förordning (2023:184) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 3 kap. 10 §, 9 kap. 3 §; nuvarande 3 kap. 12, 13 §§, 6 kap. 14, 16 §§ betecknas 3 kap. 10, 12 §§, 6 kap. 17, 18 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 8, den nya 10, 11, den nya 12 §§, 4 kap. 1, 8 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 15, den nya 17 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 7 §§, 9 kap. 1, 15 §§; nya 8 a kap., 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 33 §, 3 kap. 5 a, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 14, 16 §§, 9 kap. 17, 18 §§
Ikraft: 2023-05-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/883