Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:611 · Visa fulltext
Lag (1979:611) om upphovsmannakonto
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1978/79:210, SkU 1978/79:57, rskr 1978/79:389
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:1154
Rubrik: Lag (1981:1154) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:4
Rubrik: Lag (1982:4) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:79, SkU 1981/82:25, rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1990:378
Rubrik: Lag (1990:378) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:679
Rubrik: Lag (1990:679) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 1, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1992:1348
Rubrik: Lag (1992:1348) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1993:1558
Rubrik: Lag (1993:1558) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:192
Rubrik: Lag (1994:192) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:109, bet. 1993/94:LU16, rskr. 1993/94:226
Ändring, SFS 1994:494
Rubrik: Lag (1994:494) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1995:1583
Rubrik: Lag (1995:1583) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.