Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:493 · Visa fulltext
Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1977/78:78:100 (bil. 12 s. 400), UbU 1977/78:22, rskr 1977/78:338