Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:493 · Visa register
Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1978-06-08
Regeringen får upphäva föreskrifter om skyldighet för studerande vid konsthögskolan och musikhögskolan i Stockholm att tillhöra särskild studerandesammanslutning.