Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:234 · Visa fulltext
Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: Prop. 1977/78:81, TU 1977/78:20, rskr 1977/78:226
Ändring, SFS 1978:581
Rubrik: Förordning (1978:581) om ikraftträdande av lagen (1978:234) om trafiknämnd
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1984:880
Rubrik: Lag (1984:880) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:14, TU 1984/85:5, rskr 1984/85:14
Ändring, SFS 1986:1176
Rubrik: Lag (1986:1176) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1986:1247
Rubrik: Lag (1986:1247) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1991:355
Rubrik: Lag (1991:355) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd
Omfattning: nuvarande 4 § betecknas 6 §; ändr. nya 6 §; nya 4, 5 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:157, 1990/91:KU37, rskr 1990/91:258
Ändring, SFS 1991:902
Rubrik: Lag (1991:902) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1675
Rubrik: Lag (1991:1675) om ändring i lagen (1978:234) om trafiknämnd
Omfattning: upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 6 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1649
Rubrik: Lag (1992:1649) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93:TU6, rskr 1992/93:91
Ändring, SFS 1992:1721
Rubrik: Lag (1992:1721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:132, bet. 1992/93:TU11, rskr 1992/93:152
Ändring, SFS 1995:43
Rubrik: Lag (1995:43) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 2008:1363
Rubrik: Lag (2008:1363) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2014:721
Rubrik: Lag (2014:721) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:731
Rubrik: Lag (2017:731) om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335