Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:661 · Visa fulltext
Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975/76:205, JuU 1975/76:45, rskr 1975/76:353
Ändring, SFS 1977:343
Rubrik: Lag (1977:343) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1976/77:69, JuU 1976/77:32, rskr 1976/77:249
Ändring, SFS 1978:159
Rubrik: Lag (1978:159) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1979:9
Rubrik: Lag (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: upph. 27 p i bil.; nuvarande 28 p betecknas 27 p i bil.; ändr. 17 p i bil.; omtryck bil.
Förarbeten: Prop. 1978/79:59, JuU 1978/79:16, rskr 1978/79:92
Ändring, SFS 1979:51
Rubrik: Förordning (1979:51) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1979:9 delvis
Ändring, SFS 1979:461
Rubrik: Lag (1979:461) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1978/79:166, TU 1978/79:24, rskr 1978/79:375
Ändring, SFS 1980:614
Rubrik: Lag (1980:614) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1979/80:130, JuU 1979/80:45, rskr 1979/80:370
Ändring, SFS 1980:615
Rubrik: Lag (1980:615) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1979/80:131, JuU 1979/80:46, rskr 1979/80:368
Ändring, SFS 1981:14
Rubrik: Förordning (1981:14) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1979:9 delvis
Ändring, SFS 1983:205
Rubrik: Lag (1983:205) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1983-05-10
Förarbeten: Prop. 1982/83:104, JuU 1982/83:28, rskr 1982/83:243
Ändring, SFS 1983:705
Rubrik: Lag (1983:705) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1983-07-12
Förarbeten: Prop. 1982/83:142, NU 1982/83:51, rskr 1982/83:401
Ändring, SFS 1983:1062
Rubrik: Lag (1983:1062) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-01-12
Förarbeten: Prop. 1982/83:173, TU 1982/83:24, rskr 1982/83:364
Ändring, SFS 1984:432
Rubrik: Lag (1984:432) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-07-03
Förarbeten: Prop. 1983/84:100 (bil. 5), UU 1983/84:11, rskr 1983/84:242
Ändring, SFS 1984:882
Rubrik: Lag (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-01-04 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:155, JuU 1983/84:29, rskr 1983/84:342
Ändring, SFS 1984:1117
Rubrik: Förordning (1984:1117) om ikraftträdande av lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1984:882
Ikraft: 1985-01-04 överg.best.
Ändring, SFS 1985:199
Rubrik: Lag (1985:199) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:33, LU 1984/85:17, rskr 1984/85:151
Ändring, SFS 1985:911
Rubrik: Lag (1985:911) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-12-24
Förarbeten: Prop. 1985/86:14, JuU 1985/86:7, rskr 1985/86:14
Ändring, SFS 1987:341
Rubrik: Lag (1987:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §, bil.; omtryck
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:111, JuU 1986/87:33, rskr 1986/87:230
Ändring, SFS 1987:1122
Rubrik: Lag (1987:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:9, 1987/88:13, JuU 1987/88:10, rskr 1987/88:33
Ändring, SFS 1988:529
Rubrik: Lag (1988:529) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:140, JuU 1987/88:48, rskr 1987/88:284
Ändring, SFS 1988:696
Rubrik: Lag (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:133, JuU 1987/88:41, rskr 1987/88:392
Ändring, SFS 1988:1247
Rubrik: Lag (1988:1247) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:38, 1988/89:JuU1, rskr 1988/89:23
Ändring, SFS 1988:1562
Rubrik: Förordning (1988:1562) om ikraftträdande av lagen (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1988:696
Ikraft: 1989-02-01
Ändring, SFS 1989:907
Rubrik: Lag (1989:907) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:36, 1989/90:JuU11, rskr 1989/90:26
Ändring, SFS 1991:129
Rubrik: Lag (1991:129) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991-05-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:84, 1990/91:JuU25, rskr 1990/91:141
Ändring, SFS 1991:440
Rubrik: Lag (1991:440) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:104, 1990/91:JuU38, rskr 1990/91:301
Ändring, SFS 1991:1587
Rubrik: Lag (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:180, 1991/92:FöU1, rskr 1991/92:17
Ändring, SFS 1991:1735
Rubrik: Lag (1991:1735) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:26, 1991/92:JuU10, rskr 1991/92:36
Ändring, SFS 1992:92
Rubrik: Förordning (1992:92) om ikraftträdande av lagen (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1991:1587
Ändring, SFS 1992:1122
Rubrik: Lag (1992:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:11, bet. 1992/93:JuU8, rskr 1992/93:41
Ändring, SFS 1992:1367
Rubrik: Lag (1992:1367) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:170 (bil.1), bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
Ändring, SFS 1993:550
Rubrik: Lag (1993:550) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:246, bet. 1992/93:JuU35, rskr. 1992/93:374
Ändring, SFS 1993:1299
Rubrik: Lag (1993:1299) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1993/94:23, bet. 1993/94:UU8, rskr. 1993/94:31
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1367
Ändring, SFS 1994:120
Rubrik: Lag (1994:120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-04-29
Förarbeten: Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94:UU12, rskr. 1993/94:174
Ändring, SFS 1994:570
Rubrik: Lag (1994:570) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:142, bet. 1993/94:JuU29, rskr. 1993/94:376
Ändring, SFS 1994:717
Rubrik: Lag (1994:717) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 b §; omtryck
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:192, bet. 1993/94:JuU32, rskr. 1993/94:378
Ändring, SFS 1994:1817
Rubrik: Lag (1994:1817) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: upph. p 9, 24, 37 i bil.: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:46, bet. 1994/95:JuU7, rskr. 1994/95:98
Ändring, SFS 1994:2089
Rubrik: Lag (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995-12-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, 1994/95:TU1, rskr. 1993/94:201, 1994/95:48
Ändring, SFS 1995:1084
Rubrik: Lag (1995:1084) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996-05-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1995:1111
Rubrik: Förordning (1995:1111) om ikraftträdande av lagen (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1994:2089
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1995:1246
Rubrik: Lag (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995-12-22
Förarbeten: Prop. 1995/96:41, bet. 1995/96:JuU5, rskr. 1995/96:21
Ändring, SFS 1995:1247
Rubrik: Förordning (1995:1247) om ikraftträdande av lagen (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1246
Ändring, SFS 1995:1307
Rubrik: Lag (1995:1307) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:48, bet. 1995/96:JuU8, rskr. 1995/96:57
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1084
Ändring, SFS 1996:404
Rubrik: Lag (1996:404) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 1996:607
Rubrik: Lag (1996:607) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1996:1391
Rubrik: Lag (1996:1391) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99
Ändring, SFS 1997:120
Omfattning: ikrafttr. av 1994:120
Ändring, SFS 1998:28
Rubrik: Lag (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-03-15
Förarbeten: Prop. 1997/98:31, bet. 1997/98:JuU5, rskr. 1997/98:64.
Ändring, SFS 1998:937
Rubrik: Lag (1998:937) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:107, bet. 1997/98:KU24, rskr. 1997/98:251
Ändring, SFS 1998:1623
Rubrik: Lag (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:14, bet. 1998/99:FiU12, rskr. 1998/99:17
Ändring, SFS 1998:1704
Rubrik: Lag (1998:1704) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:174, 1997/98:175, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25
Ändring, SFS 1998:1809
Rubrik: Lag (1998:1809) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:23, bet. 1998/99:JuU4, rskr. 1998/99:84
Ändring, SFS 1998:1810
Rubrik: Lag (1998:1810) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:24, bet. 1998/99:JuU3, rskr. 1998/99:83
Ändring, SFS 1998:1811
Rubrik: Förordning (1998:1811) om ikraftträdande av två lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1998:1809 och 1998:1810
Ändring, SFS 1999:5
Rubrik: Lag (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-01-29
Förarbeten: Prop. 1997/98:149, bet. 1997/98:JuU23, rskr. 1997/98:256
Ändring, SFS 1999:6
Rubrik: Förordning (1999:6) om ikraftträdande av lagen (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1999:5
Ändring, SFS 1999:387
Rubrik: Lag (1999:387) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219
Ändring, SFS 1999:1120
Rubrik: Lag (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 c §
Ikraft: 2000-01-15
Förarbeten: Prop. 1998/99:117, bet. 1999/2000:UU4, rskr. 1999/2000:21
Ändring, SFS 1999:1121
Rubrik: Förordning (1999:1121) om ikraftträdande av lagen (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1999:1120
Ändring, SFS 2000:1456
Rubrik: Lag (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-08-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:39, bet. 2000/01:UU5, rskr. 2000/01:76
Ändring, SFS 2001:632
Rubrik: Förordning (2001:632) om ikraftträdande av lagen (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2000:1456
Ändring, SFS 2002:4
Rubrik: Lag (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:32, bet. 2001/02:JuU5, rskr. 2001/02:80
Ändring, SFS 2002:33
Rubrik: Förordning (2002:33) om ikraftträdande av lagen (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2002:4
Ändring, SFS 2002:87
Rubrik: Lag (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-09-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:86, bet. 2001/02:JuU19, rskr. 2001/02:159
Ändring, SFS 2002:341
Rubrik: Lag (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:JuU17, rskr. 2001/02:224
Ändring, SFS 2002:449
Rubrik: Förordning (2002:449) om ikraftträdande av lagen (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2002:341
Ändring, SFS 2002:621
Rubrik: Lag (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:155, bet. 2001/02:JuU21, rskr. 2001/02:248
Ändring, SFS 2002:622
Rubrik: Förordning (2002:622) om ikraftträdande av lagen (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i viss fall
Omfattning: ikrafftr. av 2002:621
Ändring, SFS 2002:652
Rubrik: Lag (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 c §; ny 2 d §
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:157, bet. 2001/02:UU15, rskr. 2001/02:290
Ändring, SFS 2002:681
Rubrik: Förordning (2002:681) om ikraftträdande av lagen (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2002:652
Ändring, SFS 2002:685
Rubrik: Förordning (2002:685) om ikraftträdande av lagen (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2002:87
Ändring, SFS 2003:480
Rubrik: Lag (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2003-08-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:68, bet. 2002/03:SkU18, rskr. 2002/03:219
Ändring, SFS 2003:520
Rubrik: Förordning (2003:520) om ikraftträdande av lagen (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2003:480
Ändring, SFS 2004:24
Rubrik: Lag (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 c §
Ikraft: 2004-03-19
Förarbeten: Prop. 2002/03:88, bet. 2002/03:UU13, rskr. 2002/03:183
Ändring, SFS 2004:25
Rubrik: Förordning (2004:25) om ikraftträdande av lagen (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:24
Ändring, SFS 2004:140
Rubrik: Lag (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Förarbeten: Prop. 2003/04:29, bet. 2003/04:TU4, rskr. 2003/04:143
Ändring, SFS 2004:376
Rubrik: Förordning (2004:376) om ikraftträdande av lagen (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1998:1623
Ändring, SFS 2004:613
Rubrik: Förordning (2004:613) om ikraftträdande av lagen (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:612
Ändring, SFS 2004:612
Rubrik: Lag (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-08-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:68, bet. 2003/04:JuU22, rskr. 2003/04:189
Ändring, SFS 2004:666
Rubrik: Lag (2004:666) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259
Ändring, SFS 2004:684
Rubrik: Förordning (2004:684) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:140 vad avser p 28, 31 bil.
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2004:759
Rubrik: Förordning (2004:759) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:140 vad avser p 17 bil.
Ikraft: 2004-11-30
Ändring, SFS 2004:761
Rubrik: Lag (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:176, bet. 2003/05:JuU9, rskr. 2004/05:7
Ändring, SFS 2004:762
Rubrik: Förordning (2004:762) om ikraftträdande av lagen (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:761
Ändring, SFS 2004:1002
Rubrik: Lag (2004:1002) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2004:1012
Rubrik: Lag (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-12-20
Förarbeten: Prop. 2003/04:171, bet. 2004/05:JuU8, rskr. 2004/05:23
Ändring, SFS 2004:1029
Rubrik: Lag (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:162, bet. 2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16
Ändring, SFS 2004:1307
Rubrik: Förordning (2004:1307) om ikraftträdande av lagen (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:1029
Ändring, SFS 2005:201
Rubrik: Förordning (2005:201) om ikraftträdande av lagen (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 1998:28
Ändring, SFS 2005:230
Rubrik: Förordning (2005:230) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:140 vad avser 6 §
Ikraft: 2005-06-01
Ändring, SFS 2005:256
Rubrik: Lag (2005:256) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-08-05
Förarbeten: Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192
Ändring, SFS 2005:368
Rubrik: Lag (2005:368) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:76, bet. 2004/05:FöU10, rskr. 2004/05:239
Ändring, SFS 2005:512
Rubrik: Lag (2005:512) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:107, bet. 2004/05:UU13, rskr. 2004/05:283
Ändring, SFS 2005:549
Rubrik: Lag (2005:549) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2004/05:49, bet. 2004/05:JuU30, rskr. 2004/05:257
Ändring, SFS 2005:586
Omfattning: ikrafttr. av 2005:256
Ändring, SFS 2005:776
Rubrik: Förordning (2005:776) om ikraftträdande av lagen (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2004:1012
Ändring, SFS 2006:397
Rubrik: Lag (2006:397) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-03-29
Förarbeten: Prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28, rskr. 2005/06:244
Ändring, SFS 2007:67
Rubrik: Förordning (2007:67) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyå (Europolkonventionen), m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2006:397
Ändring, SFS 2009:31
Rubrik: Lag (2009:31) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 2 e §
Ikraft: 2009-02-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:59, bet. 2008/09:FöU4, rskr. 2008/09:106
Ändring, SFS 2009:1279
Rubrik: Lag (2009:1279) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:13, bet. 2009/10:JuU8, rskr. 2009/10:66
Ändring, SFS 2010:1426
Rubrik: Lag (2010:1426) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2011:82
Rubrik: Lag (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-03-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:34, bet. 2010/11:SoU6, rskr. 2010/11:146
Ändring, SFS 2011:132
Rubrik: Förordning (2011:132) om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2011:82
Ändring, SFS 2011:1573
Rubrik: Lag (2011:1573) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: upph. 2 c §; ändr. 7 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91
Ändring, SFS 2012:405
Rubrik: Lag (2012:405) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:116, bet. 2011/12:UU15, rskr. 2011/12:230
Ändring, SFS 2012:406
Rubrik: Lag (2012:406) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:117, bet. 2011/12:UU14, rskr. 2011/12:229
Ändring, SFS 2012:407
Rubrik: Förordning (2012:407) om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2012:405 och 2012:406
Ändring, SFS 2013:173
Rubrik: Lag (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:53, bet. 2012/13:UU9, rskr. 2012/13:163
Ändring, SFS 2013:174
Rubrik: Förordning (2013:174) om ikraftträdande av lagen (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2013:173
Ändring, SFS 2013:175
Rubrik: Lag (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:67, bet. 2012/13:SoU14, rskr. 2012/13:187
Ändring, SFS 2013:420
Rubrik: Förordning (2013:420) om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2013:175
Ändring, SFS 2013:445
Rubrik: Lag (2013:445) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243
Ändring, SFS 2013:1174
Rubrik: Förordning (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-04-06
Förarbeten: Prop. 2012/13:190, bet. 2013/14:UbU7, rskr. 2013/14:54
Ändring, SFS 2014:412
Rubrik: Lag (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:882
Rubrik: Förordning (2014:882) om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2014:412
Ändring, SFS 2015:340
Rubrik: Lag (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-06-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Ändring, SFS 2015:353
Rubrik: Förordning (2015:353) om ikraftträdande av lagen (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2015:340
Ändring, SFS 2016:337
Rubrik: Lag (2016:337) om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil. i 2013:1174
Förarbeten: Prop. 2015/16:77, bet. 2015/16:UbU7, rskr. 2015/16:178
Ändring, SFS 2016:338
Rubrik: Förordning (2016:338) om ikraftträdande av lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2013:1174
Ändring, SFS 2016:669
Rubrik: Lag (2016:669) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §; nya 8, 9 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Ändring, SFS 2016:820
Rubrik: Förordning (2016:820) om i ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310
Ändring, SFS 2016:821
Rubrik: Förordning (2016:821) om ikraftträdande av lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2016:820
Ändring, SFS 2017:498
Rubrik: Lag (2017:498) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Ändring, SFS 2018:1859
Rubrik: Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2020:269
Rubrik: Lag (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-11-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:49, bet. 2019/20:UbU17, rskr. 2019/20:217
Ändring, SFS 2020:270
Rubrik: Lag (2020:270) om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil. i 2018:1859
Förarbeten: Prop. 2019/20:49, bet. 2019/20:UbU17, rskr. 2019/20:217
Ändring, SFS 2020:837
Rubrik: Förordning (2020:837) om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2020:269
Ändring, SFS 2021:335
Rubrik: Lag (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:127, bet. 2020/21:FiU45, rskr. 2020/21:272
Ändring, SFS 2021:570
Rubrik: Förordning (2021:570) om ikraftträdande av lagen (2021:335) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2021:335
Ändring, SFS 2022:609
Rubrik: Lag (2022:609) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-08-16
Förarbeten: Prop. 2021/22:145, bet. 2021/22:SoU29, rskr. 2021/22:301
Ändring, SFS 2022:1213
Rubrik: Lag (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-09-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:223, bet. 2021/22:UU16, rskr. 2021/22:420
Ändring, SFS 2022:1370
Rubrik: Förordning (2022:1370) om ikraftträdande av lagen (2022:609) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2022:609
Ändring, SFS 2022:1371
Rubrik: Förordning (2022:1371) om ikraftträdande av lagen (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2022:1213
Ändring, SFS 2022:1475
Rubrik: Lag (2022:1475) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2023-01-07
Förarbeten: Prop. 2021/22:274, bet. 2022/23:NU5, rskr. 2022/23:6.
Ändring, SFS 2022:1802
Rubrik: Förordning (2022:1802) om ikraftträdande av lagen (2022:1475) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2022:1475
Ändring, SFS 2023:165
Rubrik: Lag (2023:165) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2024-07-03
Förarbeten: Prop. 2022/23:74, bet. 2022/23:UU16, rskr. 2022/23:148
Ändring, SFS 2024:456
Rubrik: Lag (2024:456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2024-08-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:133, bet. 2023/24: FöU10, rskr. 2023/24:205
Ändring, SFS 2024:537
Rubrik: Lag (2024:537) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 2024-08-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:141, bet. 2023/24:UFöU1, rskr. 2023/24:274
Ändring, SFS 2024:559
Rubrik: Förordning (2024:559) om ikraftträdande av lagen (2023:165) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2023:165
Ändring, SFS 2024:572
Rubrik: Förordning (2024:572) om ikraftträdande av lagen (2024:456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2024:456
Ändring, SFS 2024:575
Rubrik: Förordning (2024:575) om ikraftträdande av lagen (2024:537) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Omfattning: ikrafttr. av 2024:537