Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:74 · Visa fulltext
Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
Ändring, SFS 1977:415
Rubrik: Lag (1977:415) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrif- ter för trädgårdsnäringen
Omfattning: ändr. 1 §; nya 3, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:77, JoU 1976/77:30, rskr 1976/77:277
Ändring, SFS 2014:697
Rubrik: Lag (2014:697) om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262