Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:225 · Visa fulltext
Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Departement: Finansdepartementet ESA
Förarbeten: Jfr prop. 1973:91, KU 1973:27, rskr 1973:266
Ändring, SFS 1978:818
Rubrik: Förordning (1978:818) om ändring i kungörelsen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1979:829
Rubrik: Förordning (1979:829) om ändring i kungörelsen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4, 5, 6, 8 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1973:91, KU 1973:27, rskr 1973:266
Ändring, SFS 1981:733
Rubrik: Förordning (1981:733) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1993:1075
Rubrik: Förordning (1993:1075) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993-11-01
Ändring, SFS 1998:911
Rubrik: Förordning (1998:911) om ändring i förordningen (1974:25) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1998-09-01
Ändring, SFS 2007:838
Rubrik: Förordning (2007:838) om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008-01-01