Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:122 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ändring, SFS 1975:443
Omfattning: ändr.
Förarbeten: Jfr prop. 1974:49, JuU 1974:15, rskr 1974:234
Ändring, SFS 1977:33
Rubrik: Förordning (1977:33) om ändring i kungörelsen (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
Omfattning: ändr.