Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:122 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ändring, SFS 1975:443
Omfattning: ändr.
Förarbeten: Jfr prop. 1974:49, JuU 1974:15, rskr 1974:234
Ändring, SFS 1977:33
Rubrik: Förordning (1977:33) om ändring i kungörelsen (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
Omfattning: ändr.