Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:122 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1974-03-22
Förutom 3 § första stycket lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall tillämpas i förhållande till följande stater de särskilda bestämmelser som gäller enligt nedan angivna överenskommelser i fråga om immunitet eller privilegier för konsulat, konsulatsmedlemmar eller deras familjer eller konsulära kurirer. --------------------------------------------------------------------- Stat Överenskommelse --------------------------------------------------------------------- 1. Amerikas Förenta konsularkonvention den 1 juni 1910 Stater 2. Storbritannien konsularkonvention den 14 mars 1955 med tillhörande signaturprotokoll och ministeriella noter 3. Frankrike konsularkonvention den 5 mars 1955 med tillhörande signaturprotokoll 4. Sovjetunionen konsularkonvention den 30 november 1967 5. Rumänien konsularkonvention den 12 februari 1974 Förordning (1977:33).