Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:863 · Visa fulltext
Instruktion (1971:863) för boställsnämnderna
Departement: Civildepartementet KY
Upphävd: 1989-07-01
Ändring, SFS 1986:957
Rubrik: Förordning (1986:957) om ändring i instruktionen (1971:863) för boställsnämnderna
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 2, 9 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:1099
Rubrik: Förordning (1988:1099) om ändring i instruktionen (1971:863) för boställsnämnderna
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1988:1100
Rubrik: Förordning (1988:1100) om upphävande av instruktionen (1971:863) för boställsnämnderna
Omfattning: upph.
Ikraft: 1989-07-01