Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:863 · Visa register
Förordning (1971:863) om instruktionen för boställsnämnderna
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1971-10-29
Övrigt: Enl. SFS1986:957 skall i 2 § orden "Kungl. Maj:t" bytas ut mot "regeringen".
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1100
Upphävd: 1989-07-01
9 § Boställsnämnden är beslutför, när samtliga ledamöter är närvarande. Förordning (1986:957). 10 § har upphävts genom förordning (1986:957). 11 § Bestämmelserna i 29 § verksförordningen (1987:1100) om myndighetens beslut skall tillämpas på boställsnämnderna. Över varje förrättning skall det föras ett protokoll som utvisar -- vilka som har deltagit i förrättningen, -- vilka sakägare som har inställt sig, -- de yrkanden som har framställts, -- vad som i övrigt har framkommit vid förrättningen, -- boställsnämndens beslut. Förordning (1988:1099).