Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:406 · Visa fulltext
Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1968:460
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1972:610
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1973:21
Omfattning: ändr.; omtryck
Ändring, SFS 1974:47
Omfattning: ändr.; omtryck
Ändring, SFS 1974:86
Omfattning: ändr.; omtryck
Ändring, SFS 1979:1062
Rubrik: Förordning (1979:1062) om ändring i kungörelsen (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissautländska domar och beslut angående underhåll till barn
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1987:96
Rubrik: Förordning (1987:96) om ändring i kungörelsen (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1987-05-01