Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:406 · Visa register
Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1966-06-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 1987:96
Bestämmelserna i nämnda lag äger tillämpning beträffande avgöranden som meddelats 1) efter den 28 februari 1966 i Belgien, Italien, Nederländerna, Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland eller Österrike, 2) efter den 28 februari 1966 i Danmark eller Norge, med den begränsning som följer av 10 § i lagen, 3) efter den 24 juli 1966 i Frankrike, 4) efter den 23 augusti 1967 i Finland med den begränsning som följer av 10 § i lagen, 5) efter den 2 augusti 1968 i Nederländska Antillerna, Aruba eller Surinam, 6) efter den 1 oktober 1972 i Ungern eller Tjeckoslovakien, 7) efter den 19 december 1972 i Liechtenstein, 8) efter den 24 juni 1973 i Turkiet, 9) efter den 8 november 1973 i Spanien, 10) efter den 23 februari 1974 i Portugal. Förordning (1987:96).