Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:771 · Visa fulltext
Lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1953:142; 1LU 1953:44; Rskr 1953:398
Upphävd: 2015-02-21
Ändring, SFS 1979:744
Rubrik: Lag (1979:744) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar
Omfattning: nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. författningsrubr., 2 §, nya 5 §; ny 4 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:77, UU 1978/79:24, rskr 1978/79:161
Ändring, SFS 1979:884
Rubrik: Förordning (1979:884) om ikraftträdande av lagen (1979:744) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar
Omfattning: ikrafttr. av 1979:744
Ändring, SFS 1994:1723
Rubrik: Lag (1994:1723) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar och för civilförsvarets internationella kännetecken
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 2014:812
Omfattning: upph.