Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:771 · Visa fulltext
Lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1953:142; 1LU 1953:44; Rskr 1953:398
Upphävd: 2015-02-21
Ändring, SFS 1979:744
Rubrik: Lag (1979:744) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar
Omfattning: nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. författningsrubr., 2 §, nya 5 §; ny 4 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:77, UU 1978/79:24, rskr 1978/79:161
Ändring, SFS 1979:884
Rubrik: Förordning (1979:884) om ikraftträdande av lagen (1979:744) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar
Omfattning: ikrafttr. av 1979:744
Ändring, SFS 1994:1723
Rubrik: Lag (1994:1723) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar och för civilförsvarets internationella kännetecken
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 2014:812
Omfattning: upph.