Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:88 · Visa fulltext
Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1936:67
Ändring, SFS 1985:173
Rubrik: Lag (1985:173) om ändring i lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:54, LU 1984/85:20, rskr 1984/85:129