Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1930:106 · Visa fulltext
Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1930:78
Ändring, SFS 2005:109
Rubrik: Lag (2005:109) om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160