Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1930:106 · Visa register
Lag (1930:106) om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1930-04-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:109
Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet. Lag (2005:109).