Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2088 · Visa fulltext
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61, direktiv 2014/40/EU
Ändring, SFS 2019:124
Rubrik: Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151
Ändring, SFS 2020:344
Rubrik: Lag (2020:344) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:25
Ändring, SFS 2020:877
Rubrik: Lag (2020:877) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16
Ändring, SFS 2021:623
Rubrik: Lag (2021:623) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2022:1145
Rubrik: Lag (2022:1145) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: nuvarande 7 kap. 16 §, 8 kap. 4 § betecknas 7 kap. 19 a §, 8 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 3 §, den nya 7 kap. 19 a §, 7 kap. 21 §, rubr. närmast före 7 kap. 16 §, 8 kap. 4 § sätts närmast före 7 kap. 19 a §, 8 kap. 5 §; nya 7 kap. 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g §§, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2022:1262
Rubrik: Lag (2022:1262) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: nuvarande 5 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 8 §§, 5 kap. 1, 3, de nya 14, 16, 17, 18 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 3, 4, 5, 8, 10 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 2, 4 §§, 11 kap. 6, 12, 13 §§, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 5 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 21 §§, sätts närmast före 5 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 8 kap. 5 §; nya 4 kap. 9, 10, 11 §§, 8 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 11 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443