Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:630 · Visa fulltext
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:177
Rubrik: Lag (2018:177) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:332
Rubrik: Lag (2018:332) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: upph. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10; ändr. 5 kap. 1, 5, 6 §§, 6 kap. 4 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:737
Rubrik: Lag (2018:737) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1148
Rubrik: Lag (2018:1148) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 5, 6, 22, 25 §§, 4 kap. 9 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1221
Rubrik: Lag (2018:1221) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1230
Rubrik: Lag (2018:1230) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427, prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2019:608
Rubrik: Lag (2019:608) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 25 §§, 4 kap. 8, 9 §§, 7 kap. 1 §; nytt 7 a kap.
Ikraft: 2019-11-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:772
Rubrik: Lag (2019:772) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:774
Rubrik: Lag (2019:774) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 6, 15 §§, 3 kap. 7, 8, 13, 17, 18, 31 §§, 4 kap. 6 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 15 §§; nya 6 a kap., 3 kap. 32 §, 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:980
Rubrik: Lag (2019:980) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1254
Rubrik: Lag (2019:1254) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 25 §§; ny 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2020-01-02
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:51
Rubrik: Lag (2020:51) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 26, 27 §§; ny 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:55, bet. 2019/20:FiU32, rskr. 2019/20:156, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:661
Rubrik: Lag (2020:661) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2020:1039
Rubrik: Lag (2020:1039) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:517
Rubrik: Lag (2021:517) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 16 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2021:903
Rubrik: Lag (2021:903) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 6, 7 §§, 3 kap. 5, 6, 18, 22, 25, 32 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 9 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2021-11-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11
Ändring, SFS 2022:691
Rubrik: Lag (2022:691) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1537
Rubrik: Lag (2022:1537) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: upph. 7 kap. 7 §; ändr. 4 kap. 6, 9, 10 §§, 5 kap. 1, 5, 6 §§, 7 kap. 6, 9 §§, 8 kap. 1 §; nya 4 a kap., 4 kap. 9 a §, 5 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 5 kap. 12 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:251, bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33
Ändring, SFS 2023:831
Rubrik: Lag (2023:831) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60
Ändring, SFS 2024:125
Rubrik: Lag (2024:125) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 9 a §§, 5 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, bet. 2023/24:FiU15, rskr. 2023/24:135