Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1118 · Visa fulltext
Lag (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2009-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:222, bet. 2009/10:SkU6, rskr. 2009/10:37
Ändring, SFS 2009:1137
Rubrik: Förordning (2009:1137) om ikraftträdande av lagen (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ikrafttr.