Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1118 · Visa fulltext
Lag (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2009-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:222, bet. 2009/10:SkU6, rskr. 2009/10:37
Ändring, SFS 2009:1137
Rubrik: Förordning (2009:1137) om ikraftträdande av lagen (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ikrafttr.