Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:528 · Visa fulltext
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EUTL241/2006 s26, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1, EUTL241/2006 s1, EUTL142/2004 s12, EGTL243/2002 s1, EUTL343/2006 s96
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L00031, L2006L0073, 32004L0109, 32007L0014, 32001R2157, 32003R1435, 32006R1287, 32004L0025, 32002R1606, 32006D0891
Ändring, SFS 2008:11
Rubrik: Lag (2008:11) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 1 kap 15 § betecknas 1 kap 16 §, rubr. närmast före nuvarande 1 kap 15 § sätts närmast före 1 kap 16 §; ny 1 kap 15 §, rubr. närmast före 1 kap 15 §
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:283
Rubrik: Lag (2008:283) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 8 kap 19, 25 §§, 25 kap 22 §, 26 kap 3 §
Ikraft: 2008-07-23
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Ändring, SFS 2008:512
Rubrik: Lag (2008:512) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap 22 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2008:914
Rubrik: Lag (2008:914) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 1 kap 11 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:365
Rubrik: Lag (2009:365) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 2 §§, 12 kap. 2, 3 §§, 19 kap. 3, 4 §§, 24 kap. 1, 2, 3, 4, 7 §§, nya 1 kap. 5 a §, 24 kap. 3 a, 12 §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33, EUTL241/2006 s1, EUTL390/2004 s38, EUTL76/2008 s50, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 32004L0039, 32008L0010, 32006R1287, 32004L0109, 32008L0022, 31985L0611, 32008L0018
Ändring, SFS 2009:522
Rubrik: Lag (2009:522) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:572
Rubrik: Lag (2009:572) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §; ny 16 kap. 11 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:588
Rubrik: Lag (2009:588) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:164, bet. 2008/09:FiU30, rskr. 2008/09:261, EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33
CELEX-nr: 32004L0039, 32008L0010
Ändring, SFS 2009:715
Rubrik: Lag (2009:715) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 1 kap. 15 §, rubr. närmast före 1 kap. 15 §
Ikraft: 2009-07-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298, EUTL310/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0056
Ändring, SFS 2010:844
Rubrik: Lag (2010:844) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §; nya 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a, rubr. närmast före 12 kap. 6 a, 19 kap. 7 a §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1863
Rubrik: Lag (2010:1863) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 3 §; ny 23 kap 6 a §
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56
Ändring, SFS 2010:1867
Rubrik: Lag (2010:1867) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57
Ändring, SFS 2010:2075
Rubrik: Lag (2010:2075) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 37 §, 16 kap. 4 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:831
Rubrik: Lag (2011:831) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 36, 42 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296
Ändring, SFS 2011:885
Rubrik: Lag (2011:885) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 25, 42 §§, 24 kap. 2 §; nya 8 kap. 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32, EUTL176/2010 s28
CELEX-nr: 32009L0065, 32010L0044
Ändring, SFS 2011:1050
Rubrik: Lag (2011:1050) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 42 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Bet. 2010/11:FiU43, rskr. 2011/12:2
Ändring, SFS 2012:197
Rubrik: Lag (2012:197) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 18 kap. 8, 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5, 12, 13, 24 §§, rubr. närmast före 23 kap. 5 §; ny 23 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120, EUTL145/2004 s1, EUTL241/2006 s1, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32010L0078, 32004L0039, 32006R1287, 32004L0109
Ändring, SFS 2012:375
Rubrik: Lag (2012:375) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 13 kap. 12 §; nya 14 kap. 3 a §, 26 kap. 5 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238, EUTL302/2010 s1
CELEX-nr: 32010R1031
Ändring, SFS 2012:382
Rubrik: Lag (2012:382) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239, EUTL327/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0073
Ändring, SFS 2013:109
Rubrik: Lag (2013:109) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr 26 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:233
Rubrik: Lag (2013:233) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:288
Rubrik: Lag (2013:288) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 20 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 1, 5 §§, 20 kap. 3 §, rubr. närmast före 20 kap. 3 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213, EUTL201/2012 s1, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL241/2006 s1, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32012R0648, 32004L0039, 32010L0078, 32006R1287, 32004L0109
Ändring, SFS 2013:579
Rubrik: Lag (2013:579) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 2, 19, 22 a, 22 b, 25 §§, 13 kap. 4 §, 16 kap. 3, 11 §§; ny 8 kap. 21 a §, rubr. närmast före 8 kap. 21 a §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL174/2011 s1, EUTL340/2008 s112
CELEX-nr: 32011L0061, 32008D0961
Ändring, SFS 2014:15
Rubrik: Lag (2014:15) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 22 §
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Ändring, SFS 2014:491
Rubrik: Lag (2014:491) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 12 §; ny 23 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:554
Rubrik: Lag (2014:554) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a § betecknas 12 kap. 6 b §, 19 kap. 7 b §, rubr.närmast före 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a § sätts närmast före de nya 12 kap. 6 b § resp 19 kap. 7 b §; nya 8 kap. 8 a §, 12 kap. 6 a §, 19 kap. 7 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:985
Rubrik: Lag (2014:985) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 7 kap. 7, 8, 9 §§, p 7 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 7 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 5, 11 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 7, 12 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 42 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 3, 7 §§, 25 kap. 1, 4, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 25 kap. 8, 25 §§; nya 8 kap. 4 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§, 25 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 8 kap. 8 e §
Ikraft: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU, EUTL145/2004 s1, EUTL331/2010 s120, EUTL241/2006 s1, EUTL176/2013 s1, EUTL390/2004 s38, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32004L0039, 32010L0078, 32006R1287, 32013R0575, 32004L0109, 3210L0078
Ändring, SFS 2015:186
Rubrik: Lag (2015:186) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 25 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 25 kap. 1 b, 1 c, 1 d §§; ändr. de nya 25 kap. 1 b, 1 c §§, 25 kap. 9, 10, 17, 25, 28 §§, 26 kap. 1 §, rubr. närmast före 25 kap. 1 §; nya 24 kap. 8 a §, 25 kap. 1 a, 9 a, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 25 kap. 10 a §
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2015:721
Rubrik: Lag (2015:721) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2015:960
Rubrik: Lag (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 1 kap. 16 §, 13 kap. 4 §, 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 1 kap. 16 §, 16 kap. 7 §, 25 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 8 §, 16 kap. 2, 6, 11, 13 §§, 17 kap. 1 §, 25 kap. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 §§, 26 kap. 1 §, rubr. närmast före 16 kap. 6 §, 25 kap. 18, 19, 25 §§; nya 1 kap. 9 a, 9 b §§, 16 kap. 4 a §, 25 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/15:26, bet. 2015/16: Fi U14, rskr. 2015/16:95, direktiv 2014/109/EG
Ändring, SFS 2015:1032
Rubrik: Lag (2015:1032) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 4 §, 15 kap. 11 §, 23 kap. 5 a, 12, 15 §§, 25 kap. 1 a §; nya 8 a, 8 b, 25 a, 25 b kap., nya 11 kap. 11 a §, 22 kap. 2 a §, 23 kap. 3 a, 3 b §§, 24 kap. 1 a §, 25 kap. 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 11 kap. 11 a §, 23 kap. 3 b §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:61
Rubrik: Lag (2016:61) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 21 kap. 2 §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:438
Rubrik: Lag (2016:438) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 3 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:627
Rubrik: Lag (2016:627) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2016:895
Rubrik: Lag (2016:895) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 8 kap. 4 b §, rubr. närmast före 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2016:1313
Rubrik: Lag (2016:1313) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 11 kap. 6, 7, 8 §§, 15 kap. 6, 7, 9 §§, 17 kap. 1 §, 23 kap. 2, 15 §§
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:650
Rubrik: Lag (2017:650) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 24 kap. 3, 7 §§, 25 kap. 1 a, 9, 12 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:678
Rubrik: Lag (2017:678) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 20 kap. 8 §, 25 kap. 9, 10, 19, 19 a, 19 d §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskra. 2016/17:353, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2017:679
Rubrik: Lag (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 6 kap. 2 §, 8 kap. 16, 21, 22, 35 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 10 kap., 11 kap. 9, 10, 11 §§, 13 kap. 11 §, 25 kap. 1 d, 2 §§, rubr. närmast före 8 kap. 21, 22 §, 9 kap. 1, 2, 9, 10 §§, 11 kap. 9 §; nuvarande 8 kap. 1 § betecknas 9 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, betecknas 8 kap. 1 §, 8 kap. 8 e § betecknas 8 kap. 8 f §, 8 kap. 12, 13, 14 §§ betecknas 8 kap. 16, 21, 22 §§, 8 kap. 15 § betecknas 9 kap. 3 §, 8 kap. 17, 18, 19, 20 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 21 a § betecknas 9 kap. 13 §, 8 kap. 22 a, 22 b §§ betecknas 9 kap. 18, 19 §§, 8 kap. 23, 24, 25, 26, 27 §§ betecknas 9 kap. 23, 24, 25, 26, 27 §§, 8 kap. 28 § betecknas 9 kap. 31 §, 8 kap. 29, 30, 31, 32 §§; nya 10, 15 a kap betecknas 9 kap. 33, 34, 35, 36 §§, 8 kap. 33 § betecknas 9 kap. 38 §, 8 kap. 34, 36 §§ betecknas 9 kap. 40, 42 §§, 8 kap. 37, 38, 39, 40 §§ betecknas 9 kap. 44, 45, 46, 47 §§, 8 kap. 41 § betecknas 9 kap. 49 §, 8 kap. 42 § becknas 8 kap. 35 §, 12 kap. 6 b § betecknas 12 kap. 6 f §, 23 kap. 3 a, 3 b §§ betecknas 23 kap. 3 c, 3 d §§, 25 kap. 1 a § betecknas 25 kap. 1 d §, 25 kap. 1 b, 1 c §§ betecknas 25 kap. 2, 2 a §§; ändr. 1 kap. 1, 3, 4, 5, 5 a, 11 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1, 4 §§, 5 kap. 1, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 10 §§, den nya 8 kap. 1 §, 8 kap. 10 §, de nya 8 kap. 16, 21, 35 §§, de nya 9 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 45, 47, 49 §§, 11 kap. 2, 3, 6, 12 §§, 12 kap. 2, 10, 11 §§, 13 kap. 5, 7, 9, 10, 12, 17 §§, 15 kap. 6, 11, 12 §§, 22 kap. 1, 2, 2 a, 5, 6, 8 §§, 23 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 §§, 24 kap. 8 a §, 25 kap. 1 §, de nya 25 kap. 1 d, 2 §§, 25 kap. 4, 5, 8, 9, 10, 10 a, 10 c, 10 d, 12, 15, 16, 17 §§, 26 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. till 8, 9 kap., rubr. närmast före 8 kap. 7 §, 11 kap. 12 §, 13 kap. 9 §, 25 kap. 1, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 8 e § sätts närmast före 8 kap. 8 f §, rubr. närmast före 8 kap. 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 8 kap. 16, 21, 22 §§, rubr. närmast före 8 kap. 15 § sätts närmast före 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 19, 21 a, 23, 24, 26, 27 §§ sätts närmast före 9 kap. 7, 13, 23, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 8 kap. 28 § sätts närmast före 9 kap. 31 §, rubr. närmast före 8 kap. 29, 34, 37, 41 §§ sätts närmast före 9 kap. 33, 40, 44, 49 §§, rubr. närmast före 8 kap. 42 § sätts närmast före 8 kap. 35 §, rubr. närmast före 12 kap. 6 b § sätts närmast före 12 kap. 6 f §, rubr. närmast före 23 kap. 3 b § sätts närmast före 23 kap. 3 d §, rubr. närmast före 8 kap. 33 § sätts närmast före 9 kap. 38 §, rubr. närmast före 8 kap. 40 § sätts närmast före 9 kap. 47 §; nya 10, 15 a kap., nya 1 kap. 1 a, 1 b, 4 a, 4 b, 4 c §§, 2 kap. 1 a, 1 b §§, 4 kap. 7, 8, 9 §§, 8 kap. 2, 8 e, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, 9 kap. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 48, 50 §§, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 4 a, 4 b, 13, 14, 15 §§, 12 kap. 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 8 a §§, 13 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 j, 2 a, 6 a, 7 a, 12 a §§, 14 kap. 3 b §, 15 kap. 11 a §, 23 kap. 3 a, 3 b §§, 25 kap. 1 a 1, b, 1 c, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 15 a, 15 b, 15 c, 17 a, 28 a, 28 b, 28 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 a, 4 b, 4 c §§, 8 kap. 12, 13, 15, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34 §§, 9 kap. 1, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 37, 39, 50 §§, 11 kap. 13 §, 13 kap. 7 a §, 25 kap. 17 a, 28 a §§
Ikraft: 2018-01-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353, direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2017:1011
Rubrik: Lag (2017:1011) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1144
Rubrik: Lag (2017:1144) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 6 §; ny rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1187
Rubrik: Lag (2017:1187) om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a § i 2017:679
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Ändring, SFS 2018:167
Rubrik: Lag (2018:167) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest till 2016:61
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:328
Rubrik: Lag (2018:328) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §, 8 kap. 4 a §, 10 kap. 15 §, 13 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:543
Rubrik: Lag (2018:543) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 15 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:728
Rubrik: Lag (2018:728) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §, 16 kap. 4 §, 19 kap. 10 §, 23 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:829
Rubrik: Lag (2018:829) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 13 kap. 16 §, 26 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1226
Rubrik: Lag (2018:1226) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 b §, 2 kap. 3, 5 §§, 3 kap. 6 §, 25 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427, direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2018:1371
Rubrik: Lag (2018:1371) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 16 kap. 14 §, rubr. 16 kap. 12 §; nuvarande 16 kap. 12, 13 §§ betecknas 16 kap. 14, 12 §§; ändr. 13 kap. 2 §, de nya 16 kap. 12, 14 §§, 16 kap. 15, 16 §§, 23 kap. 13, 15 §§, 25 kap. 20 §, rubr. närmast före 16 kap. 13 § sätts närmast före 16 kap. 12 §; ny 16 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:242, bet. 2017/18:FiU48, rskr. 2017/18:439, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2018:1399
Rubrik: Lag (2018:1399) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 d §; ny 8 a kap. 8 a §, rubr. närmast före 8 a kap. 8 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1623
Rubrik: Lag (2018:1623) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 1 kap. 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1 kap 15, 17 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1
Ändring, SFS 2018:1793
Rubrik: Lag (2018:1793) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 12, 17 §§
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:2020
Rubrik: Lag (2018:2020) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 15 §
Ikraft: 2019-01-02
Förarbeten: Prop 2018/19:3, bet 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54
Ändring, SFS 2019:131
Rubrik: Lag (2019:131) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 4 kap. 10 §
Ikraft: 2019-03-29
Förarbeten: Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149
Ändring, SFS 2019:132
Rubrik: Lag (2019:132) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149
Ändring, SFS 2019:289
Rubrik: Lag (2019:289) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 25 kap. 12, 15 a §§; nya 8 kap. 20 a, 20 b, 20 c, 20 d §§, 9 kap. 30 a §, rubr. närmast före 8 kap. 20 a §, 9 kap. 30 a §
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:419
Rubrik: Lag (2019:419) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §, 16 kap. 5 §, 22 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:729
Rubrik: Lag (2019:729) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:762
Rubrik: Lag (2019:762) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 16 kap. 4 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:929
Rubrik: Lag (2019:929) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §, 18 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1219
Rubrik: Lag (2019:1219) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2015:960
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2019:1225
Rubrik: Förordning (2019:1225) om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ikrafttr. 16 kap. 4 a § i 2015:960
Ändring, SFS 2019:1250
Rubrik: Lag (2019:1250) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 19 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76
Ändring, SFS 2020:673
Rubrik: Lag (2020:673) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:1157
Rubrik: Lag (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 10 kap. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13 §§; nuvarande 10 kap. 15 § betecknas 10 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 4 b §, 2 kap. 3 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 1 §, den nya 10 kap. 2 §, 13 kap. 12 a §, 23 kap. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 15 §§, 25 kap. 1, 1 a, 1 b, 1 e, 1 f, 4, 5, 8, 9, 17 §§, 26 kap. 2 §; nya 23 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 23 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75, direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2020:1178
Rubrik: Lag (2020:1178) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2020:1210
Rubrik: Lag (2020:1210) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 8 kap. 4 §, 8 b kap. 4 §, 9 kap. 45, 50 §§, 23 kap. 5 §, 25 kap. 1 d §; nya 23 kap. 1 a, 2 b §§
Ikraft: 2020-12-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:106
Rubrik: Lag (2021:106) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 1 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-03-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:196
Rubrik: Lag (2021:196) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:960
Ikraft: 2021-03-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:91, bet. 2020/21:FiU39, rskr. 2020/21:219
Ändring, SFS 2021:471
Rubrik: Lag (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 d §; nya 9 kap. 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 9 kap. 25 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:480
Rubrik: Lag (2021:480) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a, 4 b, 5 §§, 3 kap. 6, 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 4, 5, 35 §§, 8 a kap. 9 §, 8 b kap. 2, 4 §§, 12 kap. 7 §, 13 kap. 1 i §, 23 kap. 4 §, 25 kap. 1 d §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §; nya 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 4 c §§, rubr. närmast före 8 kap. 4 c §
Ikraft: 2021-06-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2021:500
Rubrik: Lag (2021:500) om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 b §, 23 kap. 4 § i 2020:1157
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2021:503
Rubrik: Lag (2021:503) om ändring i lagen (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 1 d § i 2021:471
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2021:902
Rubrik: Lag (2021:902) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2021-11-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11, direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2021:904
Rubrik: Lag (2021:904) om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 § i 2020:1157
Förarbeten: Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11
Ändring, SFS 2021:967
Rubrik: Lag (2021:967) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 8 kap. 33 §, 13 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 33 §; ändr. 1 kap. 4, 4 a, 4 b, 5 §§, 2 kap. 5 §, 4 kap. 4 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 3, 8, 15, 27, 33 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1 a §, 15 a kap. 1, 4, 5, 6, 7 §§, 25 kap. 1 a, 1 e, 12, 15 a §§; nya 8 kap. 14 a §, 9 kap. 12 a, 17 a, 19 a, 23 a §§, 15 a kap. 15 §, rubr. närmast före 15 a kap. 15 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17, direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2021:968
Rubrik: Lag (2021:968) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §, 9 kap. 33 §, 11 kap. 1 a §, 25 kap. 1 a, 1 e, 12, 15 a §§; nya 8 kap. 33 §, 13 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 33 §
Ikraft: 2023-02-28 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22: 17
Ändring, SFS 2021:1218
Rubrik: Lag (2021:1218) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2021:1220
Rubrik: Lag (2021:1220) om ändring i lagen (2021:967) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:967
Förarbeten: Bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2022:192
Rubrik: Lag (2022:192) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 6 §, 8 kap. 1 c §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2022:676
Rubrik: Lag (2022:676) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 19 kap. 4 §, 24 kap. 3, 7 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:743
Rubrik: Lag (2022:743) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a, 4 b §§, 25 kap. 10 a, 10 c, 10 d §§; ny 25 kap. 1 i §
Ikraft: 2022-08-12 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22: 321
Ändring, SFS 2022:1757
Rubrik: Lag (2022:1757) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:94
Rubrik: Lag (2023:94) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5 §§, 23 kap. 12 §
Ikraft: 2023-03-23
Förarbeten: Prop. 2022/23:39, bet. 2022/23:FiU36, rskr. 2022/23:126, direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2023:829
Rubrik: Lag (2023:829) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 25 kap. 10 d §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60
Ändring, SFS 2024:115
Rubrik: Lag (2024:115) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 19, 20, 21 kap., rubr. närmast efter 18 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a, 4 b, 4 c, 11, 12, 13 §§, 23 kap. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 15 §§, 24 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a §§, 25 kap. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 22 kap., 25 kap. 1, 16 §§
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, bet. 2023/24:FiU15, rskr. 2023/24:135