Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:459 · Visa fulltext
Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:92, bet. 2006/07:NU15, rskr. 2006/07:200
Ändring, SFS 2010:631
Rubrik: Lag (2010:631) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324
Ändring, SFS 2014:479
Rubrik: Lag (2014:479) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:175, bet. 2013/14:NU24, rskr. 2013/14:270
Ändring, SFS 2018:828
Rubrik: Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1347
Rubrik: Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Ändring, SFS 2019:928
Rubrik: Lag (2019:928) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48