Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:378 · Visa fulltext
Lag (2006:378) om lägenhetsregister
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Ändring, SFS 2008:539
Rubrik: Lag (2008:539) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 2, 4, 9, 19 §§, p 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:966
Rubrik: Lag (2008:966) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2008-12-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:162, bet. 2008/09:FiU8, rskr. 2008/09:14
Ändring, SFS 2009:847
Rubrik: Lag (2009:847) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. p 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2016:397
Rubrik: Lag (2016:397) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:141, bet. 2015/16:FiU33, rskr. 2015/16:216
Ändring, SFS 2018:363
Rubrik: Lag (2018:363) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
Omfattning: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 2, 4 §§; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251